Verili by ste, že RunFlaty sú tu s nami už vyše 30 rokov?
Hlavná odlišnosť, poprípade zvláštnosť týchto pneumatík spočíva v ich zosilnenej bočnici. Pneumatika je vybavená dodatočnou elastickou vložkou, ktorá je teplotne stabilná. Vložka bráni tomu, aby nastala deformácia pneumatiky vplyvom váhy vozidla, ale aj tomu, aby sa prázdna pneumatika zahriala, čo by mohlo viesť až k jej vznieteniu a následnému vznieteniu celého vozidla. Vďaka vložke, ktorá plní úlohu výstuže, je auto schopné pri rýchlosti do 90 km/h prekonať trasu dlhú aj vyše 150 km (podľa použitej pneumatiky). Keďže aj prázdna je na pohľad takmer zhodná s nafúkanou, je preto ťažké zistiť nedostatok tlaku v pneumatike. Z tohto dôvodu sú vozidlá vybavené upozorňovacím systémom defektu pneumatiky – RPA. Systém RPA upozorňuje vizuálnym, ale aj akustickým varovaním vodiča pri znížení tlaku v pneumatike. Vo veľkom množstve poškodeniu pneumatiky predchádza pomalý únik vzduchu. Pokles tlaku môže byť detegovaný aj snímačmi ABS na základe rôzneho počtu otočiek voči jednotlivým kolesám.

Medzi hlavné výhody tohto druhu pneumatík patrí predovšetkým bezpečnosť pri náhlom poklesu tlaku. Zatiaľ čo pri normálnych druhoch pneumatík môže pri náhlom znížení tlaku dôjsť k neovládateľnosti, pri tomto type je to prakticky nemožné. Ďalšou výhodou je to, že v aute nemusíte mať náhradné koleso, ani zdvihák, čo prispieva k lepšej ergonómii batožinového priestoru. Každý výrobok má aj neduhy, ani tento nie je výnimkou. Hlavným nepriateľom je cena. Tá je v porovnaní s klasickou pneumatikou rovnakých rozmerov o 30 - 40 % vyššia. Medzi negatíva patrí aj znížená schopnosť absorbovať nárazy od nerovností na vozovke, a to z dôvodu pevnosti elastickej vložky. Posledným hlavným negatívom je aj to, že ak sa nadmerne poškodí táto pneumatika, je potrebné kúpiť novú, do čoho je potrebné navyše započítať aj jej výmenu, ktorá je finančne náročnejšia, a to kvôli časovej náročnosti výmeny.