Pokút dostávame viac. V priemere platíme menej.

Aby som pre istotu neukrivdil ani jednej strane, tak mám pocit, že pravda bude niekde uprostred. Faktom však ostáva, že polícia za 9 mesiacov tohto roka eviduje 420 tisíc dopravných priestupkov. V porovnaní s minulým rokom došlo k 19% nárastu. Opäť sa môžeme pýtať. Sme nedisciplinovanejší alebo policajti aktívnejší? Keďže nemáme presné čísla policajnej aktivity, tak si na túto otázku musíme odpovedať každý sám.

Suverénne najviac zaznamenaných priestupkov tvorí prekročenie rýchlosti. Polícia zaznamenala 262 422 nadlimitných rýchlostí. Minulý rok to bolo za rovnaké obdobie o 11 964 menej. Slabým pozitívom je fakt, že priemerná výška pokuty klesla zo 48 na 42 €.

Dostať pokutu za niektoré porušenie predpisov je naozaj ojedinelý zjav. Povedať sa to nedá napríklad o prekročení maximálnej povolenej rýchlosti. Vďaka nej dostávame pokutové bloky najčastejšie a s najvyššími sumami...

Najväčším strašiakom našich ciest je policajný radar.

Na druhom mieste v počte pokút skončil technický stav vozidla. Polícia zistila nevyhovujúci v 18 059 prípadoch. Priemerný „policajný zárobok“ taktiež klesol z 33 na 28 €. Na druhej strane aj pri technickom stave došlo k medziročnému nárastu počtu prípadov o 710.

Bronzovú medailu získavajú bezpečnostné pásy. Mnoho Slovákov stále nechápe ich základný význam a vplyv na funkčnosť všetkých bezpečnostných systémov auta. Policajti za 9 mesiacov nachytali 13 268 vodičov (prípadne pasažierov), ktorí jednoducho neboli ochotní venovať pásom 3 sekundy svojho života. Obdivuhodný je aj nárast tohto neduhu o 3078 prípadov.

Z hľadiska likvidity dopravných priestupkov nasledujú za prvou trojicou nedodržanie povinností vodiča, nesprávny spôsob jazdy, používanie mobilného telefónu, predchádzanie a nedanie prednosti v jazde. Pokles počtu zaznamenali len nedodržanie povinností vodiča a nedanie prednosti v jazde. K zníženiu výšky priemernej pokuty došlo vo všetkých menovaných prípadoch. Na záver sa hodí povedať len to, že jazdime radšej tak, aby sme nesponzorovali štátny rozpočet.

Zdroj: cas.sk

Prečítajte si aj: Ako jednať s policajtom? (+ ilustračná videokomédia)