Skvelý spôsob ako "podporiť" predaj nových áut. Napriek tomu, že vláda bude pri iných príležitostiach hovoriť o obnove vozového parku, pripravená novela robí presný opak! Zvýhodní jazdené autá a tiež ekologicky problematickejšie autá s naftovým motorom.

Najväčšie zmeny

Okrem sadzby za maximálny výkon motora má pribudnúť aj koeficient veku zapisovaného vozidla. Ten určí konečnú výšku poplatku pri každom ďalšom (teda nielen pri prvom) zápise vozidla do evidencie. Doteraz bol spoplatnený jednotne sumou 33 eur. Tá, samozrejme, zostáva minimálnym poplatkom aj podľa nových pravidiel. Pri výkonnejších autách však cena stúpne.

V praxi to má znamenať, že čím dlhšie od prvej registrácie auta uplynie, tým menej pri ďalšej registrácii nový vlastník zaplatí. Menej ako 33 eur to však nebude. Nižšia sadzba pri prvej registrácii vozidla však nebude platiť pre všetky kategórie. Pre výkonnejšie automobily s výkonom nad 202 kW (275 k) sa sadzby zvyšujú. Napríklad pri prvej registrácii najvýkonnejších áut s max. výkonom nad 254 kW (345 k) sa poplatok navýši z doterajších 2 997 eur až na 6 308 eur!!!

To zároveň navyšuje registračný poplatok aj pri ďalších registráciách výkonných áut. Sadzba pre vozidlá s najnižším výkonom do 80 kW zostáva na úrovni 33 eur. Oslobodenia od úhrady poplatkov za zápis, ako aj doteraz, napríklad pre zdravotne postihnutých zostávajú. Pribudne možnosť stanoviť poplatok za zápis vozidla aj na základe znaleckého posudku. Nový sadzobník má nadobudnúť účinnosť od 1. februára 2017.

K pozmenenej tabuľke registračných poplatkov teda pribudne ešte jedna – s koeficientom podľa veku. Čím staršie auto, tým nižší poplatok. Výpočet bude prebiehať takto:

RP = PkW x RV1-n

kde:

RP – výška registračného poplatku,

PkW - sadzba poplatku za zápis vozidla v eurách podľa výkonu motora (prvá evidencia vozidla), ktorej hodnoty sú uvedené v tabuľke 1,

RV1-n  - koeficient zostatkovej hodnoty vozidla zodpovedajúci zostatkovej hodnote vozidla podľa veku vozidla v rokoch odo dňa prvej evidencie vozidla, ktorého hodnoty sú uvedené  v tabuľke 2.

 Výkon motora v kW Sadzba poplatku
v eurách
nad do
 80 vrátane 33
80 86 vrátane 53
86 92 vrátane 77
92 98 vrátane 106
98 104 vrátane 141
104 110 vrátane 181
110 121 vrátane 250
121 132 vrátane 360
132 143 vrátane 497
143 154 vrátane 667
154 165 vrátane 873
165 176 vrátane 1122
176 202 vrátane 1655
202 228 vrátane 2711
228 254 vrátane 4249
254 a viac 6308

a

 Vek vozidla (od prvej evidencie) Koeficient zostatkovej hodnoty
1
do 1 roka vrátane 0,82
do 2 rokov vrátane 0,68
do 3 rokov vrátane 0,56
do 4 rokov vrátane 0,46
do 5 rokov vrátane 0,38
do 6 rokov vrátane 0,32
do 7 rokov vrátane 0,26
do 8 rokov vrátane 0,23
do 9 rokov vrátane 0,19
do 10 rokov vrátane 0,16
do 11 rokov vrátane 0,14
do 12 rokov vrátane 0,12
do 13 rokov vrátane 0,1
do 14 rokov vrátane 0,09
do 15 rokov vrátane 0,08
do 16 rokov vrátane 0,07
           nad 16 rokov  0,06
Návrh vo výsledku znamená, že zvýšené registračné poplatky budú platiť všetky autá s výkonom motora vyšším ako 80 kW. Bez ohľadu na to, či boli alebo neboli registrované na Slovensku aj predtým!

Vo výsledku zmena znamená zvýšené registračné poplatky pre všetky autá s výkonom motora vyšším ako 80 kW (108 k). Bez ohľadu na to, či boli alebo neboli registrované na Slovensku predtým. Na rozdiel od súčasného stavu keď zvýšené poplatky platia majitelia iba raz. Navýšenie síce nebude výrazné a čím staršie bude auto, tým menej bude nový majiteľ platiť. Systém teda môže pôsobiť viac fér, pretože svojim spôsobom zaťažuje všetky registrácie automobilov bez ohľadu na to, či ide o prvú, druhú tretiu, alebo desiatu. Podľa nás bude viac ľudí platiť zvýšené poplatky, i keď v mnohých prípadoch nižšie ako doteraz. Nový systém odbremeňuje tých, ktorí si chcú kúpiť v zahraničí ojazdené auto. Pridáva tým, ktorí si chcú ojazdené auto kúpiť na Slovensku a tiež tým, ktorí zvažujú kúpu nového auta s vyšším výkonom. Naopak tí, ktorí majú záujem o bežnejšie automobily ušetria pri prvej registrácii v porovnaní so súčasným stavom.

Podľa ministerstva financií je vplyv tohto návrhu na štátny rozpočet neutrálny, pretože: Kumulatívny benefit obyvateľstva a podnikateľov zo znížených sadzieb poplatku pri zápise držiteľa sa rovná kumulatívnej strate obyvateľstva a podnikateľov zo zvýšených sadzieb pri ďalšom zápise držiteľa vozidla do evidencie.

Ročne sa v Slovenskej republike zapíše do evidencie vozidiel približne 135 000 nových vozidiel kategórií L, M1, N1 (vrátane vozidiel dovezených zo zahraničia), pričom ďalších registrácií tuzemských vozidiel kategórií L, M1, N1 je ročne zaznamenaných približne 280 000. Celkový výber registračného poplatku pri prvej registrácii predstavuje ročne 36,6 mil. eur a pri ďalšej registrácii 9,2 mil. eur (spolu teda takmer 47 mil. eur).

Ministerstvo tvrdí, že väčšina nových držiteľov z prvej skupiny (prvá registrácia) bude po zmene poplatkov benefitovať, pretože sadzby poplatku sa im znížia. Menšia časť z druhej skupiny (tuzemské vozidlá) bude pri evidencii vozidla platiť vyšší poplatok.

Prečo chce ministerstvo prijať komplikovanú zmenu? Má to minimálne dva dôvody. EÚ tvrdí, že platiť vyšší registračný poplatok len pri prvej registrácii auta na Slovensku, pri ktorej platia majitelia nových áut, tak aj starších dovezených zo zahraničia je nespravodlivé a je proti myšlienke voľného trhu v rámci EÚ. Zrušenie registračných poplatkov pri prvej registrácii by pre rozpočet znamenalo stratu. Preto ministerstvo financií vymyslelo systém, ktorý nebude proti legislatíve EÚ o voľnom trhu, no ponechá štátu možnosť získať financie na registráciách áut.

Riešenie pre budúcich majiteľov, špeciálne pre výkon nad 202 kW (275 k) je síce trochu nekomfortné, ale účinné. Registrujte si auto v Česku. Dnes je to už skutočne vcelku jednoduché. Týmto sa registračnému poplatku v SR vyhnete kompletne.
Aktuálne platné registračné poplatky:
Výkon Sadzba
do 80 kW 33,00 €
81 kW - 86 kW 167,00 €
87 kW - 92 kW 217,00 €
93 kW - 98 kW 267,00 €
99 kW - 104 kW 327,00 €
105 kW - 110 kW 397,00 €
111 kW - 121 kW 477,00 €
122 kW - 132 kW 657,00 €
133 kW - 143 kW 787,00 €
144 kW - 154 kW 957,00 €
155 kW - 165 kW 1 157,00 €
166 kW - 176 kW 1 397,00 €
177 kW - 202 kW 1 697,00 €
203 kW - 228 kW 2 047,00 €
229 kW - 254 kW 2 467,00 €
nad 254 kW 2 997,00 €
REGISTROVALI BY STE SI VÝKONNÉ AUTO V ČESKU?
  • Už ho tam mám registrované ( 7% )

     

  • Ak novela prejde, určite áno ( 82% )

     

  • Nie, nestojí mi to za tú námahu ( 10% )

     

Odpovedalo 609 ľudí