Potvrdzujú to rozličné výskumy, vodiči sú si toho v mnohých prípadoch vedomí a napriek tomu sa to deje. Mobilné telefóny odpútavajú pozornosť motoristov a vedú k mnohým zbytočným úmrtiam a zraneniam na cestách vo všetkých krajinách sveta.

Nemecké Technické centrum Allianz (známe aj pod skratkou AZT) bije na poplach – používanie moderných technológií, ako sú mobily, v čase jazdy zvyšuje riziko nehody o 50 %.

Nemci sa rozhodli, že chcú voči vodičom nedovolene používajúcim smartfóny zakročiť efektívnejšie a nedávno testovali zariadenie pod názvom Monocam. Policajti v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Falcko neboli prví, ktorí takýto prístroj využili v praxi. Pôvodne ho totiž vyvinuli v Holandsku a miestne úrady ho tam aj používajú. Čo sa týka nemeckého testu, prví previnilci už i dostali trest, no viacerí sa s ním odmietli zmieriť a obrátili sa na súd.

Nespokojní vodiči nenamietali voči zariadeniu ako takému, no nepáčilo sa im, že neexistuje právny základ, ktorý by nasadenie Monocamu na cestách umožňoval. V tomto im dal nemecký súd za pravdu s dovetkom, že do budúcna je potrebné tento problém odstrániť, no zároveň ponechal existujúce pokuty (100 eur) pre motoristov v platnosti.

V daných konaniach teda súd umožnil použiť snímky z nového radaru ako dôkaz proti vodičom s tým, že motoristi musia počas jazdy vo všeobecnosti očakávať, že budú kontrolovaní a „videní“ štátnymi orgánmi. Nespokojní vodiči sa teraz pravdepodobne obrátia na vyšší súd, aby preskúmal pôvodný verdikt.

Problém v legislatíve

O tom, či bude mať nový kamerový systém na nemecký cestách aj dlhodobú budúcnosť, rozhodne miestne ministerstvo vnútra v Porýní-Falcku. Pre trvalé nasadenie takýchto zariadení by boli potrebné aj nové zákony prispôsobené špeciálne pre tento účel.

Vrcholový úradník Dieter Kugelmann, ktorý v spolkovej krajine zodpovedá za tému ochrany dát, vidí ako realistickú možnosť vytvoriť nové samostatné práne nariadenie výslovne umožňujúce používať špeciálne radary Monocam.

Aktuálna skúsenosť z Nemecka sa tak dá prirovnať k tej slovenskej - rezort vnútra i polícia sa už roky usilujú o zavedenie automatických radarov merajúcich rýchlosť na našich cestách, no táto téma doposiaľ krachovala na pridružených (v našom prípade politických) diskusiách. Najnovšie sa s radarmi na Slovensku počíta do konca roku 2024.

Zdroj: ruhr24.de / foto: n-tv.de