Veľa ľudí nadáva, že sa maratóny konajú v centre mesta. Zorganizovanie takejto akcie vyžaduje veľké množstvo síl, energie a prostriedkov.

ČSOB Marathon 08. 04. 2018

Aj takto chceme upozorniť vodičov, ale aj cestujúcich využívajúcich MHD na úplnú uzávierku miestnych komunikácií Pribinova (štart/cieľ), Landererova, Prístavná, Plynárenská, Mlynské nivy, Karadžičova, Záhradnícka, Ružinovská (po križovatku s Tomášikovou), Americké námestie, Špitálska, Námestie SNP, Jesenského, Rázusovo nábrežie, Námestie Ľudovíta Štúra, Vajanského nábrežie, Šafárikovo námestie, Starý most (lávky), Viedenská cesta (úsek Einsteinova ul. - Starý most), Krasovského, Dostojevského rad (od Továrenskej po Šafárikovo nám.) v termíne 08. 04. 2018 od 9:00 do 16:00. 

Národný beh Devín 15. 04. 2018

Presne o týždeň je tu ešte jedno bežecké podujatie. Upozorňujeme teda na úplnú uzávierku Botanickej (jazdný pás v smere do CMO), Nábrežie armádneho generála Ľudvíka Svobodu (jazdný pás v smere do CMO), Rázusovo nábrežie (jazdný pás v smere do CMO), Námestie Ľudovíta Štúra, Mostová, Jesenského, Vajanského nábrežie v Bratislave v termíne 15. 04. 2018 od 8:00 do 13:00.

Zároveň sa pripravte na veľké obmedzenia v MČ Devín. Pôjde o ulicu Kremeľská (obojsmerne), Devínska cesta (obojsmerne) od 8:00 do 10:45.

Nevolajte zbytočne na políciu, že sa neviete autom dostať tam, kam chcete. Neuposlúchnutie pokynu policajta, ktorý na mieste riadi dopravu, vás môže stáť vodičský preukaz!

Zdroj: Bratislava.sk

Foto: FB Bratislava marathon