Aj po zavedení embarga na ruskú ropu môže Slovnaft stále spracovávať ruskú ropu označovanú ako REBCO (Russian Export Blend Crude Oil), ktorá sa prepravuje na Slovensko cez ropovod Družba. Keďže produkty z ruskej ropy nemôže vyvážať nikam okrem Česka a Ukrajiny, našiel si tiež alternatívneho dodávateľa, aby pokryl aj dopyt odberateľov po palivách v iných krajinách.

"Od februára začíname spracovávať aj viac alternatívnej ropy, ktorej podiel v tomto roku dosiahne približne 30 %. V rámci alternatívnej ropy spracovávame rôzne typy ropných zmesí, ktoré sú z regiónu v okolí Kaspického mora alebo Blízkeho východu. Pre plynulosť alternatívnych dodávok bude kľúčová situácia na ropovode Adria," uviedol pre Topspeed šéf komunikácie Slovnaftu Anton Molnár.

No a práve Adria sa môže stať problémom. Slovnaft a jeho materská skupina MOL má totiž s chorvátskym prevádzkovateľom ropovodu uzavretú len krátkodobú zmluvu na najbližšie mesiace. "Čo bude potom, aktuálne nevieme predpokladať, keďže chorvátska strana si kladie neadekvátne finančné podmienky," vysvetľuje Molnár.

Hrozí nová závislosť

Faktom je, že závislosť Slovenska na Adrii sa momentálne výrazne zvýšila. "Chorvátska strana si je toho vedomá a využíva svoju pozíciu na maximalizáciu svojich príjmov, poplatky za prepravu patria medzi najvyššie na svete a nie sú porovnateľné so žiadnymi v rámci EÚ," upozornil Molnár. Problém sa pritom netýka len čisto Slovenska. Bratislavská rafinéria pokrýva napríklad približne 20% spotreby palív v Rakúsku.

Na situáciu už zareagovalo aj ministerstvo hospodárstva. Minister Hirman má rokovať s jeho chorvátskym náprotivkom, píše Denník N.

Molnár zo Slovnaftu potvrdzuje, že akútny nedostatok palív nateraz nehrozí, avšak "realitu dopadov súčasných zmien uvidíme až o pár týždňov resp. mesiacov neskôr". Dôležitú úlohu môže samozrejme zohrať aj napätá situácia okolo ropovodu Adria.

Foto: cz.depositphotos.com