Diaľničiari hlásia pokrok zo stavby!

Stavba prvej etapy R4ky Prešov – severný obchvat napreduje. "V nasledujúcom období položíme asfaltové vrstvy na mostných objektoch a na vozovke. V tuneli Bikoš sa bude pokračovať v realizácii technologického vybavenia a budú tiež prebiehať posledné dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na oboch portáloch tunela," informuje Národná diaľničná spoločnosť.

Dobré správy! V rámci výstavby prešovského obchvatu sa slovenským diaľničiarom podarilo splniť všetky vopred stanovené míľniky na čas. S jeho otvorením sa počíta v lete 2023 a pôjde o jeden z mála nových diaľničných úsekov, ktoré tento rok u nás otvoria.

V tuneli Bikoš sa v súčasnosti okrem dokončovania technológie montuje osvetlenie a inštalujú sa káble. "Tuneloví špecialisti už dokončili montáž ventilátorov. Čo sa týka mostov, tam sa realizujú nosné konštrukcie, rímsy, montujú sa zvodidlá a zábradlie. Nosné konštrukcie už pripravujeme na položenie liateho asfaltu," dopĺňa NDS s tým, že na trase rýchlostnej cesty sa buduje kanalizácia a ukladajú sa podkladové a asfaltové vrstvy vozovky.

Pribudne aj oplotenie rýchlostnej cesty, budujú sa základy na protihlukovú stenu a chýbať nebude verejné osvetlenie na severnej časti.

Zdroj & foto: NDS