Prezident Sarkozy na návšteve v závode Smart

Prezident Sarkozy na návšteve v závode Smart

Od novembra 2009 nabehne v závode v Hambachu malosériová výroba asi 1 000 kusov automobilu smart fortwo electric drive. Tieto vozidlá sa najskôr dostanú k zákazníkom v dôležitých metropolách Európy a v USA v rámci rozličných projektov mobility, aby sa získala dodatočná spätná väzba z používania za reálnych podmienok všedného dňa. Od roku 2012 sa potom smart fortwo electric drive bude vyrábať podľa už dnes zreteľného čulého dopytu ako normálna súčasť ponuky smart v podstatne väčších počtoch kusov a bude sa distribuovať cez sieť obchodníkov smart. smart tým podčiarkuje svoju rolu priekopníka na ceste k individuálnej mobilite v metropolách a globálnych aglomeráciách bez lokálnych emisií.

zdroj: Mercedes-Benz Slovakia