Úrady práce poskytujú príspevok na dochádzku za prácou

Je určený na úhradu časti cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého pobytu (alebo z miesta prechodného pobytu) do miesta výkonu zamestnania a späť.

Získať ho môže zamestnanec, ktorý bol uchádzačom o zamestnanie vedeným v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace. Pozor, o peniaze musíte požiadať písomne najneskôr do mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak počas poskytovania príspevku plynulo zmeníte zamestnanie, v poskytovaní príspevku štát pokračuje.

Štandardne do 1200 eur

Príspevok získate na základe písomnej dohody o jeho poskytnutí uzatvorenej s úradom práce. Poskytuje sa štandardne najviac počas šiestich mesiacov, celkovo si tak môžete prilepšiť o maximálne 1200 eur. Zamestnanci spadajúci do kategórie znevýhodnených uchádzačov ho môžu poberať ešte o šesť mesiacov dlhšie.

Pozor, mesačná suma 200 eur je maximálna a nezískate ju automaticky. Ako uvádza príslušná legislatíva (Zákon o službách zamestnanosti), štátnu podporu získate "v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania od miesta trvalého pobytu alebo od miesta prechodného pobytu zamestnanca a od počtu odpracovaných dní v mesiaci."

Zdroj: Profesia.sk - Zákon o službách zamestnanosti
Foto: cz.depositphotos.com