Mešká kvôli náročným geologickým podmienkam

Dôvodom sú zložité geologické pomery horninového masívu. "Na niektorých častiach úseku sa vyskytli horniny vyššej triedy ťažiteľnosti (tvrdšie) v porovnaní s predpokladmi z projektovej dokumentácie. S odstreľovaním horniny sa začne už v najbližších týždňoch. O najnovších zisteniach sme informovali aj vedenie Žilinského samosprávneho kraja. Predpokladáme, že výstavba úseku R3 Tvrdošín – Nižná potrvá do roku 2024," uvádza oficiálne stanovisko NDS.

Na časti 4,4-kilometra dlhého úseku úseku bolo takisto potrebné realizovať pyrotechnický prieskum pred začatím prác a prekladaním plynovodov. Preložky plynu a zmena technológie výstavby v súvislosti s tvrdšou horninou budú mať vplyv nielen na termín ukončenia výstavby úseku. Zvýši sa aj konečná cena diela.

Výstavba obchvatu Tvrdošína sa začala v marci 2021. Úsek má odľahčiť mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Znížením hluku, prašnosti a vibrácií zlepší aj životné podmienky miestnych obyvateľov. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a tým pádom aj úsporu pohonných látok.

Zdroj / foto: NDS