NDS s Ministerstvom dopravy SR 30. 8. 2021 podpísali zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku pre projekt II. úseku rýchlostnej cesty R2 Košiče Šaca - Košické Oľšany. Na realizáciu R2 budú poskytnuté finančné prostriedky z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 140,5 milióna eur. Rýchlostná cesta v II. úseku bude stáť viac než 165 miliónov eur. Celková suma určená pre projekt novej R2 je bezmála 165,3 milióna eur. Zo zdrojov EÚ pôjde 140,5 milióna eur, zvyšných 24,8 milióna eur predstavuje spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. Získané prostriedky budú  použité napríklad na stavebné práce, nákup pozemkov a revitalizáciu mokradí Valaliky.

Rýchlostná cesta R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany (I. a II. úsek) vytvorí po uvedení do prevádzky spolu s diaľnicou D1 juhovýchodný obchvat mesta Košice. Zabezpečí napojenie na diaľnicu D1 a rýchlostnú cestu R4 Košice - Milhosť. Odľahčí mesto Košice o tranzitnú dopravu, prinesie vyšší komfort z jazdy, zvýši plynulosť, rýchlosť a bezpečnosť premávky. Zároveň zníži nehodovosť a zlepší kvalitu životného prostredia.

II. úsek R2 Šaca – Košické Oľšany má 21,5 km

Úsek dlhý 21,5 kilometra bude súčasťou vonkajšieho (diaľničného) obchvatu Košíc, majú okrem rýchlostnej cesty R2 tvoriť i diaľnica D1 a rýchlostná cesta R4. Od križovatky Šaca vytvára trasa rýchlostnej cesty R2 južný obchvat mesta Košice. Pokračuje okolo areálu US Steel, južne od letiska Košice, údolím rieky Torysy až k obci Košické Olšany. Tam úsek ako aj celá rýchlostná cesta R2 končí v križovatke Hrašovík s diaľnicou D1. Posledný úsek R2 spojí R2 s diaľnicou D1 na križovatke Košické Oľšany a na križovatke Košice-juh s R4. Dĺžka celého úseku bude 24 km. V roku 2018 bol úsek rozdelený na dva podúseky Košické Olšany - Križovatka R2/R4 a Križovatka R2/R4 - Košice Šaca.

zdroj foto: Krumpi

zdroj info: sk.wikipedia.org a NDS