Polícia sa tak opakovane snaží o vylepšenie pošramoteného imidžu, a tak sa aj toho roku rozhodli na Prezídiu PZ prejaviť k verejnosti aj trochu empatie. Verejnosť je totiž presvedčená, že polícia nemeria rýchlosť tam, kde by naozaj mala - teda na nebezpečných úsekoch, ale zvyčajne na bezproblémových úsekoch, kde aj pri vyššej rýchlosti nedochádza k rizikám, a len preto, aby naplnila štátnu pokladnicu. 

Nedovolená rýchlosť je druhou najčastejšou príčinou dopravných nehôd...

Každý návrh policajti vyhodnotia

Verejnosť môže od 3. do 9. apríla navrhnúť úseky ciest pre Rýchlostný maratón na stránke Ministerstva vnútra SR. Po vyhodnotení všetkých návrhov polícia zostaví v krátkom čase zoznam navrhovaných úsekov, na ktorých bude počas Rýchlostného maratónu merať rýchlosť. Napriek tomu, že ide o preventívnu akciu, podľa hovorkyne PZ Baloghovej budú policajti závažné priestupky (pozn. redakcie. rýchlosť už nepatrí medzi priestupky spáchané závažným spôsobom) riešiť nekompromisne... A čo pri bežných priestupkoch? Budú riešené miernejšie, alebo presne podľa sadzobníka pokút? Prečo, keď je prekročenie rýchlosti jednou z najčastejších príčin dopravných nehôd, ju pred časom vyňali zo skupiny závažných priestupkov? Ten, kto nato má, zaplatí pokutu, a upaľuje ďalej...  

"Dopravní policajti chcú poznať skúsenosti a postrehy verejnosti, kde z jej pohľadu dochádza k porušovaniu pravidiel cestnej premávky. Každý jeden návrh policajti vyhodnotia a výsledky zverejníme," uviedla Baloghová.

Okrem Slovenskej republiky sa akcie, ktorá sa koná pod záštitou Tispol-u, zúčastnia aj Cyprus, Česká republika, Nemecko, Španielsko, Estónsko, Fínsko, Maďarsko, Chorvátsko, Taliansko, Írsko, Luxembursko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Veľká Británia.

Čo k tomu dodať? Myslím si, že policajt, ktorý pozná prostredie, v ktorom pracuje, zvyčajne dobre ovláda úseky ciest, kde pravidelne vodiči porušujú pravidla cestnej premávky a sú nebezpečné. Lenže aj on sa musí riadiť nejakým denným plánom a zdržiavať sa len na miestach, ktoré má striktne uvedené. A niektoré sú fakt nezmyselné. Na druhej strane policajných kontrol je aj v bežný deň na cestách viac než dosť. Ako sama hovorkyňa uviedla, táto akcia má byť preventívna, hoci v mojich očiach a v očiach verejnosti pôsobí skôr represívne. Zaujímalo by ma tiež kritérium, podľa ktorého budú štatisti vyberať miesta, kde sa meranie rýchlosti má vykonávať a kde nie.     

Zdroj: MINV