Účastníci poukázali najmä na jedno z najvyšších daňovo-odvodových zaťažení v celej EÚ, druhú najvyššiu sadzbu dane z motorových vozidiel v EÚ, negatívne dôsledky zdaňovania vreckového pri zahraničných pracovných cestách u mobilných zamestnancov, ďalej vysokú administratívnu záťaž v súvislosti so zamestnávaním cudzincov z tretích krajín mimo EÚ a s tým súvisiaci akútny nedostatok vodičov, ktorí odchádzajú za lepšími podmienkami do zahraničia.

„Z tejto kombinácie neadekvátnej legislatívy, vysokých mandatórnych výdavkov (rôzne druhy daní a odvodov, mýtnych sadzieb alebo povinného zmluvného poistenia), ako aj jedného z najvyšších administratívnych zaťažení v Európe vyplýva strata konkurencieschopnosti slovenského dopravcu.“

Dopravcovia sa počas Plenárneho zhromaždenia dohodli na spoločnom vyhlásení: „Plenárne zhromaždenie vyzýva Vládu SR, Ministerstvo financií SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, aby s plnou vážnosťou začali riešiť najpálčivejšie problémy slovenských dopravcov, ktoré sú roky v úzadí, pretože na ich riešenie nebola doteraz politická vôľa.“

Problémy dopravcov sa doteraz nepodarilo vyriešiť. „V dôsledku dlhodobého neriešenia makroekonomických a legislatívnych podmienok pre podnikanie v oblasti cestnej dopravy na Slovensku, slovenskí cestní dopravcovia prehodnocujú svoje ďalšie pôsobenie na území Slovenskej republiky.“

Združenie ČESMAD Slovakia pripravilo pre slovenských dopravcov praktický manuál, ktorý je zameraný na možnosti zmeny sídla spoločnosti, resp. preregistrovania zo Slovenskej republiky do okolitých krajín. „V prípade, že cestní dopravcovia v najbližšej dobe nebudú vidieť zo strany najvyšších orgánov štátnej správy významný posun v ich vnímaní svojich problémov, je vysoká pravdepodobnosť, že veľký počet slovenských dopravcov v priebehu roku 2019 presunie svoje podnikanie napr. do Českej republiky alebo do Poľska.“

Odchod slovenských dopravcov do zahraničia by však mal negatívny dopad na príjmovú časť štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. „Plenárne zhromaždenie preto žiada Vládu SR, aby našla politickú vôľu a urýchlene prijala také opatrenia, ktoré povedú k vyrovnaniu podmienok podnikania v porovnaní s okolitými štátmi, aby tak zabránila odchodu slovenských dopravných spoločností z ich domovského územia.“

Za cestnými dopravcami sú vysoké čísla

ČESMAD Slovakia reprezentuje viac ako 1 000 dopravných spoločností. Členovia združenia zamestnávajú približne 22-tisíc zamestnancov, s objemom približne 15-tisíc vozidiel predstavujú viac ako 50 percent dopravných kapacít Slovenska. V cestnej doprave je na Slovensku zamestnaných približne 55-tisíc zamestnancov, pričom tento segment národného hospodárstva každoročne prispieva prostredníctvom rôznych daní alebo mýta do štátneho rozpočtu stovkami miliónov eur. Zároveň sektor cestnej dopravy generuje takmer päť percent HDP.

Plenárne zhromaždenie sa koná pravidelne každý rok, pričom okrem interných záležitosti združenia sa komunikujú aj legislatívne kroky združenia a problémy, ktorým cestní dopravcovia na Slovensku čelia.

ČESMAD Slovakia neustále rokuje so zástupcami ministerstiev a dôkazom toho bola aj vysoká účasť predstaviteľov Ministerstva dopravy a výstavby SR na tohtoročnom Plenárnom zhromaždení. Práve prístup tohto rezortu slovenskí cestní dopravcovia považujú za odborne vysoko profesionálny a korektný

Zdroj: Česmad 

Foto: FB STD Donivo