Rozum do vrecka

  • MPZ - medzinárodná poznávacia značka - laicky povedané štátna príslušnosť auta ku štátu. Napríklad Slovensko.
  • ŠPZ vs. TEČ - štátna poznávacia značka. Starý, avšak zaužívaný pojem. Vyjadruje tabuľku s číslom prideleným pre dané auto. Správne pár rokov označovaná ako TEČ - tabuľka s evidenčným číslom. Je vyrobená zo zliatin ľahkých kovov alebo zo zmesi polykarbonátu a polyesteru vyžarujúcej svetlo pri zapnutom osvetlení vozidla.
  • EČV - evidenčné číslo vozidla - nehmotný údaj. Je pridelené individuálne každému motorovému vozidlu, ktoré podlieha evidencii. Je vyobrazené na tabuľke s evidenčným číslom (TEČ), a je tiež uvedené v osvedčení o evidencií vozidla (po starom technický preukaz), poprípade v rôznych databázach.

Aktuálne máme na Slovensku desaťročia zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je prvé 2 znaky - okres, 3 znaky - arabské číslice od 001 - 999, posledné 2 znaky séria AA-ZZ. 

Ak dnes auto predáte, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká TEČ-ka a v systéme rovnaké EČV (nie je to povinnosť, zaplatíte viac a dostanete nové). Ak sa však vy ako vlastník sťahujete do iného okresu a meníte trvalý pobyt, musíte zmeniť aj značku vozidla. Náš systém TEČ je neprenosný. Fígeľ je v tom, že vy sa uhradením poplatku nestávate majiteľom danej tabuľky, v podstate si ju prenajímate od štátu za nenávratný poplatok. 

Vo svete existuje viacero systémov prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek. Niekde je viazané striktne na auto. Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho "života". Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka na jednom konci a o päť rokov na druhom konci štátu, stále môže mať jedno číslo. Ak však ide vozidlo na export, o značku logicky príde. 

Inde zas je evidenčne číslo viazané na osobu, či už fyzickú, alebo právnickú, či dokonca na rodinu. Jeden tvar evidenčného čísla a tabuľku k tomu môžete používať desaťročia na rôznych autách. 

Prenosné vs. neprenosné TEČ

Neprenosné čísla máme aj na Slovensku. Proste ako ho raz jedno vozidlo dostane, už ho na iné vozidlo nedáte (po starom mohli mať rovnaký tvar TEČ aj motocykle, či traktory, iný bol však rozmer samotnej tabuľky, trošku to spôsobovalo zmätok. Od tohto riešenia sa však pred časom upustilo).

Zoberte si u nás tabuľku s evidenčné číslom s voliteľnou logistikou - niekedy označované ako zlatá ŠPZ, alebo ŠPZ na želanie. Zaplatíte za nich vyše 300 eur a po roku sa rozhodnete auto predať. Z môjho pohľadu sú to teda vyhodené peniaze. Samozrejme, rešpektujem aj iný názor... Prečo pri týchto neobvyklých a relatívne drahých ŠPZ neexistuje možnosť za smiešny poplatok (povedzme 33 eur) spojený s preregistráciou ponechať si ju? Neviem...

Som skôr zástanca toho, že prideľovanie čísel by malo mať určitý systém. Prenositeľnosť tabuľky s evidenčným číslom z auta na auto však sám o sebe nie je zlý nápad. Čo si o tom myslíte vy? Aký model, resp. aký spôsob prideľovania evidenčných čísel k vozidlám by vyhovoval najviac vám? Vyjadrite sa v diskusii. 

Foto: Shutterstock