Ak sa problém s emisiami skutočne týka 11 miliónov 2,0 l motorov EA189, je to riadna rana! Množstvo predstavuje viac než celosvetovú ročnú produkciu hnacích agregátov Volkwagenu. VW totiž minulý rok na celom svete vyrobil 9,5 milióna áut.

Volkswagen intenzívne pracuje na vyšetrení nezrovnalostí použitého softvéru pri naftových motoroch. Nové automobily koncernu Volkswagen s naftovými motormi EU 6 momentálne dostupné v Európskej únii spĺňajú zákonné požiadavky a ekologické normy. Uvedený softvér neovplyvňuje jazdné vlastnosti, spotrebu paliva ani emisie. V tom majú zákazníci aj predajcovia jasno.
 

Ďalšie doterajšie interné preverovania ukázali, že spomínaný softvér sa používa aj v iných vozidlách koncernu Volkswagen s naftovým motorom. U väčšiny týchto motorov nemá softvér nijaké účinky. Diskrepancie sa týkajú vozidiel s motormi typu EA 189 v celosvetovom objeme približne 11 miliónov vozidiel. Výlučne pri tomto type motora bola zistená nápadná odchýlka medzi testovacími hodnotami a reálnou prevádzkou. Volkswagen intenzívne pracuje na tom, aby tieto odchýlky odstránil technickými opatreniami. Spoločnosť je kvôli tomu v súčasnosti v kontakte s príslušnými inštitúciami a nemeckým Spolkovým úradom pre motorové vozidlá (Kraftfahrtbundesamt).
 

Na pokrytie nevyhnutných servisných opatrení a ďalšieho úsilia opäť získať dôveru našich zákazníkov, má Volkswagen v úmysle v 3. štvrťroku tohto obchodného roka vytvoriť rezervu vo výške približne 6,5 miliardy eur s dopadom na hospodársky výsledok. Kvôli prebiehajúcim vyšetrovaniam je uvedená suma spojená s rizikom odhadu. Plánovaný hospodársky výsledok koncernu pre rok 2015 bude tomu primerane prispôsobený.
 

Volkswagen nestrpí nijaké porušovanie zákonov. Najvyšším cieľom predstavenstva zostáva získať späť stratenú dôveru a odvrátiť škody od našich zákazníkov. Koncern bude priebežne a transparentne informovať verejnosť o ďalšom priebehu vyšetrovania.
 

Vedúci korporátnej a biznis komunikácie