Dopravná situácia na všetkých starých cestách do Bratislavy je neúnosná. 

Cesta I/61 patrí medzi tie horšie úseky na Slovensku. Je pravda, že ju poväčšine využívajú len domáci, ktorí cestujú do Bratislavy z priľahlých obcí, kde neexistuje pripojenie na neskolaudovanú diaľnicu. Za rozšírenie tejto cesty sa už dlhšiu dobu usilujú samosprávy. Primátor Senca, starostovia Bernolákova, Chorvátskeho Grobu, Veľkého Bielu a Zálesia žiadajú ministerstvo dopravy, Bratislavský samosprávny kraj a NDS o urýchlené riešenie každodenných zápch a dopravných kolapsov. Spustenie online petície potvrdil starosta Senca Richard Červienka. „Z môjho pohľadu je nutné vytvoriť tento tlak, pretože kompetentní sa síce sem-tam nechajú počuť, ako uvažujú o rozšírení starej Seneckej cesty, no stále je to len v rovine úvah a napreduje sa veľmi pomaly,“ zdôvodnil pre TASR. 

Do petície je zahrnutá aj Ivanka pri Dunaji. Primárnym riešením je podľa nich rozšírenie cesty na štvorpruhovú komunikáciu a mimoúrovňové križovania. Tým by sa malo dosiahnuť zlepšenie plynulosti cestnej premávky najmä počas dopravných špičiek. NDS už pre TASR potvrdila, že úsek cesty I/61 Bratislava – Senec v dĺžke 13,8 km sa má rozšíriť na štyri jazdné pruhy. 

„Spolu s výstavbou bratislavského obchvatu D4 bude rozšírenie starej Seneckej cesty súčasťou komplexného riešenia dopravnej situácie v bratislavskom regióne,“ povedala hovorkyňa NDS Michaela Michalová. Rozšírenie cesty I/61 navrhnuté v štvorpruhovom riešení od Vajnôr až po Senec by malo zabezpečiť komfortnejšiu obsluhu priľahlého územia, respektíve nahradiť súbežné cesty popri D1. 


Lenže zaujímalo by ma, či sa zaoberajú aj úpravou priľahkých križovatiek, napr. pri Sadoch, alebo križovatka Vajnorská – Rožňavská. 


 „V súčasnosti sú pripravené súťažné podklady na výber zhotoviteľa projektovej dokumentácie. Predpoklad začiatku stavebných prác na rozšírení starej Seneckej cesty závisí od ukončenia prípravy a neskôr súťaže na zhotoviteľa stavby,“ podotkla hovorkyňa.


Ak by proces nebrzdili odvolania a jednotlivé orgány vydávali rozhodnutia v zákonných termínoch, stavebné práce na rozšírení starej Seneckej cesty by sa mohli začať podľa NDS okolo roku 2020 s lehotou výstavby tri roky.


Ministerstvo dopravy tvrdí, že intenzívne pracuje na zlepšení dopravnej situácie smerom od Bratislavy na Senec.


„Už sa stavia obchvat Bratislavy a iba na vstupe do hlavného mesta od Senca a Pezinka prinesie obyvateľom štyri nové diaľničné križovatky. Ak do toho započítame aj vznikajúce križovatky Triblavina a Blatné, tak v tejto oblasti bude šesť nových diaľničných križovatiek, čo výrazne pomôže najmä obyvateľom priľahlých obcí,“ podotkla pre TASR hovorkyňa rezortu Karolína Ducká.

Zdroj: NDS, TASR, Aktuality

Foto: TV Noviny