Dovolenka Chorvátsko 2024: Nová rýchlostná cesta tak skoro nebude

Kritické hlasy sa ozývali (a naďalej ozývajú) v súvislosti s trasovaním novej rýchlocesty cez miestnu rieku Ombla. Cestná komunikácia má spojiť Dubrovník na juhu Chorvátska s ešte južnejšie položeným letoviskom Čilipi, kde sa nachádza medzinárodné letisko. Dnes, teda mimo sezóny trvá cesta zhruba polhodinu a je dlhá 23 kilometrov.

„Štúdia bola v tejto chvíli zastavená, aby sa kvalitatívne vyhodnotili všetky otázky a pochybnosti vyjadrené počas verejného prerokovania zo strany občanov a aby sa vypracoval plán ďalšieho rozpracovania s cieľom uspokojiť všetkých užívateľov, ktorí budú infraštruktúru v konečnom dôsledku využívať,“ uviedla štátna autorita zodpovedná za cestnú infraštruktúru v oficiálnom stanovisku.

Až po podrobnej analýze v nasledujúcich mesiacoch sa ukáže, ako a či vôbec budúcu cestnú komunikáciu postavia – všetko bude zjavne závisieť od toho, či sa nájde konsenzus medzi miestnymi obyvateľmi a samosprávou.

"Práve týmto krokom chceme vytvoriť riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre všetky zainteresované strany, pretože verejná diskusia potvrdila, že časť občanov je proti navrhovanému riešeniu," dodali chorvátski úradníci. Tak či onak je táto situácia potvrdením, že aj keď Chorváti dokázali za posledné desaťročia rýchlo rozšíriť sieť diaľnic, ani im sa nevyhýbajú prieťahy v prípravnych fázach projektov.

Zdroj: dnevnik.hr / foto: cz.depositphotos.com