Počet najazdených kilometrov jednoducho nie je identifikačným znakom vozidla.

KDH odhaduje, že na Slovensku sa predá 30 až 60 percent jazdených automobilov s pozmenenými údajmi tachometrov. Údaje o stave najazdených kilometrov aj naďalej nie sú identifikačným údajom motorového vozidla.

Podľa návrhu KDH môže byť potrestaná aj osoba, ktorá vyhotoví, prípadne zaobstará sebe alebo niekomu inému počítačový program, ktorý umožní neautorizovanú zmenu údajov na tachometri.

Podvodníci teda aj naďalej môžu pokojne meniť počet najazdených kilometrov a autá predávať za vyššie sumy.

Zdá sa, že na Slovensku neexistuje snaha, ktorá by konečne skončila biznis so stáčaním prejazdených kilometrov.

Vyspelé krajiny sa s týmto problémom vysporiadali už dávno. Slovensko stále nie.

Tieto „omladenia“ áut sú však teoreticky postihnuteľné aj dnes. Podľa mňa nevyhnutne nepotrebujeme na všetko osobitný paragraf v Trestnom zákone. Paragraf 221 Trestného zákona definuje pojem podvod.

§ 221
(1) Kto na škodu cudzieho majetku seba alebo iného obohatí tým, že uvedie niekoho do omylu alebo využije niečí omyl, a spôsobí tak na cudzom majetku malú škodu (viac ako 266 eur), potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.

Ďalšie odseky vymedzujú trest so zvyšujúcou sa škodou.

Vyšetrovanie a dokazovanie týchto prípadov by však bolo mimoriadne náročné. Najmä určenie výšky škody. To však nie je dôvod na to, aby sa tento paragraf pri kúpe jazdeného auta úplne ignoroval.

Áno, hodilo by sa, aby zákon poznal pojem stáčania kilometrov a presnejšie vymedzoval jeho skutkovú podstatu. Dnes sa však môžeme brániť vyššie uvedeným paragrafom. Popri tom dúfajme, že Slovensko sa konečne vysporiada so starými vrakmi, ktoré sa tvária ako takmer nové autá.

Zdroj: SITA

Prečítajte si aj:  Kedy sa tu začne postihovať stáčanie kilometrov? A začne vôbec?