Pre druhý profil D1 Beharovce – Branisko má Národná diaľničná spoločnosť (NDS) aktuálne vyhlásený tender na vypracovanie štúdie realizovateľnosti. Štúdia má ukázať najvhodnejší variant a alternatívu projektu organizácie výstavby pre tento úsek D1.

"Zákazka obsahuje aj rekonštrukciu existujúcej tunelovej rúry. Analýzy už ukázali, že výstavba ľavej rúry bude môcť prebiehať počas prevádzky pravej tunelovej rúry," uvádzajú slovenskí diaľničiari v oficiálnom stanovisku.

To je samozrejme dobrá správa. Platí, že po dostavbe druhej rúry bude možné omnoho jednoduchšie realizovať aj odstávky a rekonštrukcie tunela - ak totiž dnes odstavia jednu rúru, tunel je pre motoristov kompletne nedostupný a obchádzka komplikovaná.

Tender vyhodnotia koncom leta

NDS spresňuje, že tender na vypracovanie štúdie realizovateľnosti prebieha, vyhodnotenie očakáva koncom leta. V rámci prípravy druhého profilu tunela Branisko bude nasledovať spracovanie zámeru EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie, a proces zabezpečenia projektovej dokumentácie, územného a stavebného konania.

Kedy presne sa dočkáme druhej rúry Braniska, dnes zatiaľ nevedno, teda ani 20 rokov od sprevádzkovania tej prvej. Rovnako si musíme počkať na informácie, ako prebehne rekonštrukcia terajšej časti tunela.

Branisko je prvým diaľničným tunelom na Slovensku. V súčasnosti má obojsmernú prevádzku v jednej rúre. Je súčasťou úseku D1 Beharovce – Branisko nachádzajúceho sa na severovýchode Slovenska, medzi okresmi Levoča a Prešov.

Celý ťah diaľnice D1 je súčasťou európskeho cestného ťahu E50. Dopravná intenzita v tuneli Branisko dosahuje zhruba 16-tisíc vozidiel za 24 hodín. Je dlhý takmer 5 kilometrov a do prevádzky ho uviedli od roku 2003. Najvyššia povolená rýchlosť v tuneli je 80 km/h.

Zdroj: NDS