„Ak je pre nás prvoradá bezpečnosť a nechceme sa spamätať až pri škaredej mimoriadnej situácii, treba začať konať,“ povedal generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt.

Nariadenie vlády o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely v cestnej sieti hovorí o tom, že „ak počas projektovania prognóza na 15 rokov ukazuje, že intenzita premávky v tuneli s jednou rúrou bude presahovať 10 000 vozidiel v jednom jazdnom pruhu za deň, v čase prekročenia tejto hodnoty musí byť k dispozícii dvojrúrový tunel s jednosmernou premávkou“.


NDS predpokladá, že v roku 2016 narastie intenzita dopravy v tuneli Branisko oproti minulému roku o 16,58 percenta. V prvom polroku 2016 sa na základe sčítania automobilov zvýšila intenzita dopravy v tuneli Branisko medziročne o 24,24 percenta. Napríklad v júni 2016 za 24 hodín prešlo tunelom v priemere 13 060 vozidiel, v rovnakom období to bolo 10 739 automobilov.


Podľa nárastu dopravy za minulé roky Národná diaľničná spoločnosť prognózuje, že v roku 2022 intenzita dopravy v jednom pruhu tunela Branisko pri jednorúrovom variante presiahne denný limit 10 tisíc vozidiel. Pritom v roku 2014 jedným pruhom na Branisku prešlo 4 719 automobilov, v roku 2015 to bolo 5 161 áut a na rok 2016 je predpoklad 6 017 vozidiel. Podľa prognózy NDS sa počet automobilov na Branisku bude aj naďalej zvyšovať podobným tempom. V roku 2017 pôjde o 6 679 automobilov v jednom pruhu denne, v roku 2018 o 7 369 vozidiel, v roku 2019 o 8 058 áut, v roku 2020 o 8 749 vozidiel a v roku 2021 pôjde o 9 439 automobilov. V roku 2022 by jedným pruhom Braniska malo denne prechádzať 10 128 vozidiel, čo znamená prekročenie dopravnej intenzity, o ktorej hovorí vládne nariadenie. Práve preto je potrebná výstavba tunela, aby bolo dodržané vládne nariadenie. Tunel Branisko je zároveň jedným z najvyuživanejších tunelov na Slovensku. 


„Ak chceme vládne nariadenie o minimálnych bezpečnostných požiadavkách pre tunely v cestnej sieti rešpektovať, tak by v roku 2022 mali motoristi jazdiť aj druhou rúrou tunela Branisko. Doba výstavby sa predpokladá na tri roky, z čoho vyplýva, že ak má byť druhá rúra Braniska v prevádzke v roku 2022, stavať by sa malo začať najneskôr v roku 2019. Ak je pre nás prvoradá bezpečnosť a nechceme sa spamätať až pri škaredej mimoriadnej situácii, treba začať konať,“ povedal generálny riaditeľ NDS Róbert Auxt.


Úsek Beharovce - Branisko, ľavý pás má dĺžku 7,3 km a tvoria ho tri mosty a 4 932 m dlhý tunel. Predpokladaná hodnota zákazky na vybudovanie druhej rúry tunela Branisko je aktuálne vyčíslená na približne 350 miliónov eur. Financovanie zatiaľ nie je zaistené. Eurofondy určené na stavbu ciest vyčerpáme pravdepodobne na iných stavbách ako je obchvat Prešova a Košíc.


Prvú rúru Braniska vytunelovali rovno dvakrát. Mechanicky a zároveň finančne. Branisko je najdrahšou diaľničnou stavbou Slovenska, keď 1 km vychádzal na 1,6 miliardy korún (v prepočte 53,3 milióna eur), so započítaním inflácie by to bolo ešte podstatne viac.

Ako jazdiť v tuneli bezpečne?

Jazda v tuneli predstavuje z hľadiska bezpečnosti väčšie riziko. Pre uzavretý priestor v tuneli hrozia väčšie riziká, preto je nevyhnutné mimoriadne dbať na bezpečnosť. Nezabudnite si zapnúť stretávacie svetlá a hlavne dodržujte bezpečné rozstupy (minimálne 2 sekundy). V tuneli sa celkovo správajte veľmi defenzívne.


Zdroj: NDS