Všetci subdodávatelia zhotoviteľa stavby D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala budú vyplatení. Vyplýva to z dohody o ukončení kontraktu.

Dohoda o ukončení obsahuje aj klauzulu, podľa ktorej všetky oprávnené pohľadávky svojich podzhotoviteľov vyplatí zhotoviteľ. V prípade, ak tak neurobí, NDS zabezpečila, aby Zhotoviteľ vystavil novú bankovú záruku, z ktorej bude možné za splnenie určitých podmienok podzhotoviteľov vyplatiť. Zhotoviteľ novú bankovú záruku zložil v stredu 27. marca, čím dohoda o ukončení kontraktu nadobudla nasledujúci deň účinnosť. NDS tým ukončila zmluvu so zhotoviteľom úseku D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala po schválení vládou SR.

Nový termín dokončenia? 

Odchádzajúci zhotoviteľ opustí stavenisko po inventarizácii stavby, ktorá sa má podľa dohody o ukončení uskutočniť do 2 mesiacov. Nový zhotoviteľ vzíde zo súťaže, v ktorej budú konkrétne podmienky, pričom rýchlosť dostavby bude jedným z kritérií. Vyhlásenie novej súťaže predpokladajú v horizonte niekoľkých mesiacov, keďže údaje z inventarizácie stavby budú tvoriť súčasť súťažných podkladov. Na inventarizácii stavby už obe strany začali pracovať. NDS urobí všetko pre to, aby bol nový zhotoviteľ vybraný čo najskôr. Sprejazdnenie úseku sa predpokladá v roku 2023. Ale to je len ďalší odhad, ďalší sľub a nedávna história nás naučila im už radšej neveriť.

Harmonogram prác 

  • Nová banková záruka do 21 dní od podpisu návrhu o ukončení zmluvy – vykonané
  • Vyplatenie podzhotoviteľov (2./3. štvrťrok 2019)
  • Inventarizácia stavby (2. štvrťrok 2019)
  • Vypísanie súťaže na nového Zhotoviteľa (2. polrok 2019)
  • Podpis zmluvy s novým Zhotoviteľom (2020)
  • Odštartovanie prác na stavbe (2020)
  • Sprejazdnenie úseku (2023)
Nie nadarmo sa už dlhšie a oprávnene hovorí: Stačí jedná veľká štátna zákazka a prvá cena v športke sa môže skryť...

Zdroj: NDS

Foto: zilinskyvecernik.sk