Povinnosť zjazdnosti ruka v ruke s povinnosťou predzásobenia  

Spotreba posypovej soli za posledné tri zimné sezóny stále rástla vzhľadom na rôzny priebeh zimy v rôznych lokalitách Slovenska a pribúdajúce nové spravované úseky. Najviac sa zvyšovala spotreba na severe Slovenska, v okolí Košíc a Zvolena.

V rámci zabezpečenia plnohodnotnej posypovej služby na diaľniciach a rýchlostných cestách v správe NDS si na každú ďalšiu zimnú sezónu kladú ako dôležitú povinnosť predzásobenie posypovými materiálmi na 80 % kapacity skladov, čo je cca 22.800 ton, a to najneskôr do konca októbra príslušného kalendárneho roka. Na najbližšiu sezónu si túto úlohu NDS už splnila v predstihu, a to vytvorením zásob vo výške 14,8-tis. ton posypovej soli do -6 °C a 8-tis. ton posypovej soli do -34 °C. V súčasnosti prebieha doplnenie zásob na 100 % kapacít skladov. Celkovo je v tomto v zimnom období nákup chemického posypového materiálu do -6 °C zabezpečený predovšetkým prostredníctvom komoditnej burzy.

Cena nákupu klesla

NDS s cieľom optimalizovať pomer rastúcej spotreby posypovej soli za posledné obdobie k jej nákupnej cene využila už v zimnej sezóne 2017/2018 najmä možnosť nákupu posypovej soli aj cez Komoditnú burzu Bratislava (KBB). Výsledkom je pokles celkovej nákupnej ceny posypovej soli do -6 °C na 66,77 € za tonu.

Operačný plán zimnej údržby

Na Slovensku je správa diaľnic a rýchlostných ciest rozdelená medzi 15 stredísk /SSÚD a SSÚR/, ktoré sú situované v ich blízkosti. Keďže na celom Slovensku sa obdobie zimy rôzni svojimi poveternostnými podmienkami, každé stredisko spravuje svoje úseky podľa iných, špecifických kritérií. K tomu slúži Operačný plán zimnej údržby, ktorý každý rok pred sezónou vypracujú vedúci stredísk. Je v ňom zahrnuté komplexné riadenie údržby, systém striedania zamestnancov, kritické úseky a charakter daného územia, ale aj telefónne čísla na záchranárov a mnoho ďalších dôležitých vecí k operatíve, aby aj verejnosť bola rýchlo informovaná o zjazdnosti na cestách. Dôraz pri ich tvorbe sa kladie najmä na pohotovostný režim - vyraziť včas na kritické miesta v plnom nasadení.