"Najskôr opravujeme most v smere z Nitry do Trnavy. V rámci komplexnej opravy budú demontované zvodidlá a zábradlia, odstránená vozovka, rímsy, vyrovnávací betón spolu s izoláciou a mostné závery. Na očistenú nosnú konštrukciu sa položí izolácia, mostné závery, odvodňovače, nový asfaltový koberec, nové rímsy, nové zvodidlá a mostné zábradlie," uviedla NDS v oficiálnom stanovisku.

Realizácia je rozdelená do 2 etáp, aby bol minimalizovaný dopad na plynulosť dopravy - etapy popisujeme detailnejšie nižšie v článku.

Počas víkendu diaľničiari rozmiestnili takmer dvesto kusov dopravných značiek a označovali obchádzkovú trasu. "Motoristov prosíme o rešpektovanie dopravného značenia, dodržiavanie maximálnej povolenej rýchlosti a ohľaduplnú jazdu," zdôraznila NDS.

Etapy rekonštrukcie diaľničného mesta na spojnici D1 a R1

Počas prvej etapy prejde opravou vonkajšia časť mosta. Doprava na moste ostane zachovaná v dvoch jazdných pruhoch pri stredovej rímse. Uzavretý však bude pripájací pruh z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava – Trnava. Doprava z D1 smerujúca do Trnavy bude preto presmerovaná po R1 smer Nitra. V križovatke Vlčkovce navedie obchádzková trasa vozidlá ponad R1 späť na smer do Trnavy.

Počas druhej etapy opravia vnútornú časť mosta. Motoristom budú k dispozícii už dva opravené jazdné pruhy na vonkajšej časti. Zachované ostane aj odbočenie z R1 na D1 v smere Nitra – Bratislava.

Ak hlavná obchádzková trasa nebude kapacitne postačovať nákladnej doprave, ako alternatívnu obchádzkovú trasu zriadia obchádzku po ceste I/61 v križovatke Senec, východ. Alternatívnu obchádzkovú trasu by mohli využívať len nákladné vozidlá s nosnosťou maximálne do 32 ton.

Zdroj/foto: NDS - Facebook