Systém regulujúci trakčnú kontrolu napomáha vodičovi pri rozjazde na klzkých povrchoch - kolesá nezačnú plynulo prehrabovať na mieste.  Modernejšie systémy sú schopné rozdeliť krútiaci moment v prípade, že jedno z kolies je na klzkom povrchu a jedno na pevnom.

Zvyčajne sa používa práve skratka ASR, a preto ju budeme vo všeobecnej terminológii používať aj my. Tento asistent je naprogramovaný tak, aby zasiahol v tom okamihu, keď riadiaca jednotka určí, že sa koleso vozidla pohybuje rýchlejšie, ako je celková rýchlosť automobilu. Riadiaca jednotka zbiera údaje so snímačov ABS a porovnáva údaje o rýchlosti otáčania kolies hnacej nápravy voči náprave nepoháňanej. ASR pri vyhodnotení rizikovej situácie znižuje krútiaci moment pohonnej jednotky, a to je vykonané automatickým znížením objemu paliva, ktoré je dodávané do agregátu, poprípade pribrzdením niektorého prešmykujúceho kolesa. Automobilky zvyčajne využívajú kombináciu oboch spôsobov. 

Necitlivé akcelerovanie v zákrute môže znamenať pri prednom náhone vysoké predpoklady na vznik nedotáčavého šmyku, pri ktorom vodič obyčajne prudko uberie plyn, čím sa šmyk môže zmeniť na pretáčavý. ASR sa stará aj o to, aby sa čo najviac výkonu premenilo na pohybovú energiu vozidla. 

So systémom ASR sa dokážeme vyhnúť neželaným situáciám na klzkom povrchu, akým je napríklad ľad. Prudké pridanie plynu môže mať za následok vybočenie vozidla z priameho smeru.

Význam tohto systému si väčšina vodičov uvedomí v zime pri rozbiehaní vozidla do strmého kopca s neupravenou vozovkou. Systém ale nie je všemocný, a niekedy je proste jediná cesta nechať koleso prehrabať na asfalt, čiže deaktivácia systému. 

Mnoho vozidiel vybavených týmto systémom má na palubnej doske vypínač, ktorým sa dá systém deaktivovať, poprípade čoraz častejšie sa k nemu musíte preklikať cez menu. 

Deaktivácia ASR môže byť spojená aj s deaktiváciou systému ESP.  Dá sa povedať, že systém ASR je šetrný pre auto. Ako? Čím rýchlejšie sa koleso otáča, tým sa priamoúmerne  opotrebúva pneumatika a tiež aj niektoré pohyblivé časti vozidla (polosi, homokinetické kĺby). Predovšetkým vtedy, keď sa pneumatika dostane zo šmykľavého povrchu na povrch pevný. Vtedy tieto súčasti dostávajú poriadne zabrať.  

Foto: autolexicon.net