Mešká a bude drahšia

Ako sme sa už skôr dozvedeli, na časti budúcej hlavnej trasy sa objavila tvrdšia hornina oproti predpokladom. Na stavbe preto pristúpili k zmene technológie. Táto zmena bude mať vplyv na lehotu výstavby (predbežne na rok 2024) aj na finálnu cenu diela. „O oboch parametroch ešte budeme transparentne informovať,“ dopĺňa Národná diaľničná spoločnosť (NDS).

Na mostoch teraz prebieha betonáž nosných konštrukcií, realizujú sa prechodové oblasti, robia sa podporné konštrukcie, osádza sa debnenie a montujú sa výstuže. Čo sa týka mostov, ukončená už bola realizácia spodných stavieb. V rámci samotnej trasy rýchlostnej cesty R3 a budúceho obchvatu Tvrdošína pokračujú úpravy a sanácia podložia, takisto prebieha budovanie násypov a priepustov. Práce sa sústreďujú aj okolo odkopov a výkopov zárezov a realizuje sa aj svahovanie.

Nová rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná má dĺžku 5,6 km, z toho 4,4 kilometra priamo trasa R3, križovatkové vetvy tvoria 480 metrov a privádzač je dlhý 697 metrov. Úsek zahŕňa 11 mostov, najdlhší most meria 248 metrov. Pozdĺž novej rýchlostnej cesty osadia viac ako 1800 metrov protihlukových stien.

Výstavba obchvatu Tvrdošína začala v marci 2021. Úsek odľahčí mesto Tvrdošín od tranzitnej dopravy a zvýši i bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, sľubujú slovenskí diaľničiari. Motoristom prinesie skrátenie času jazdy a úsporu pohonných látok.

Zdroj: NDS / foto: Popradská Okružná