Stavať sa má prvý úsek takmer 4 roky. Sám som zvedavý, kedy to reálne otvoria.

Plánovaný úsek má odľahčiť dopravu v meste Prešov a tvorí jeho severný obchvat. Prvá etapa výstavby rýchlostnej cesty predstavuje úsek s dĺžkou 4,3 km medzi križovatkami Prešov, západ a Prešov, sever. Ide o prepojenie cesty I/68 (Sabinov – Prešov) s diaľnicou D1.

Odľahčí to Prešov

Výstavbou rýchlostnej cesty R4 v danom úseku dôjde k prerozdeleniu dopravy a čiastočnému zníženiu zaťaženia mestských komunikácií. Súčasťou úseku je tunel Bikoš s dĺžkou 1155m. Križovatka Prešov, západ sa stavia v rámci úseku D1 Prešov, západ – Prešov, juh, križovatka Prešov, sever napojí rýchlostnú cestu R4 na preložku cesty I. triedy I/68. Rýchlostná cesta R4 je súčasťou transeurópskej dopravnej siete TEN-T, ide o začiatok severnej R4 smerom na Poľsko cez Svidník. Výstavba úseku R4 bude realizovaná v navrhovanej kategórii R 24,5/100 v plnom profile.

Lacnejší o 33 miliónov

NDS znížila náklady na výstavbu prvej etapy prešovského obchvatu o 33 mil. eur oproti dokumentácii na stavebné povolenie. Konečnú cenu určí až medzinárodný tender. Zároveň predĺžila lehotu na predloženie ponúk o jeden mesiac oproti minimálnemu zákonnému limitu pre nadchádzajúce vianočné obdobie. 
 
NDS o konečnej podobe úseku rokovala s Útvarom hodnoty za peniaze MF SR a v spolupráci s ÚHP MF SR sa bude kreovať aj definitívna podoba druhej etapy úseku R4 s dĺžkou 10,2 km.     

 
Severný obchvat Prešova v skratke

  • 4,3 km dlhý úsek v plnom profile;
  • dvojrúrový tunel Bikoš má dĺžku 1 155 m;
  • spolu 9 mostov;
  • 3 mosty na R4;
  • 3 mosty na vetvách križovatky Prešov, sever;
  • 3 mosty mimo R4;
  • 1 367 m celková dĺžka mostných objektov;
  • 1 objekt protihlukovej steny s dĺžkou 699 m;
  • 1 340 dní výstavby.

Ono to znie všetko veľmi pekne, kým si neotvoríte mapu. Obchvat po hlavnú trasu smer SB od PO veľa pre tranzit nespraví. Možno by bolo efektívnejšie súťažiť celý severný obchvat naraz, lebo takto dochádza len k zbytočným prieťahom a situáciu v meste to aj tak podľa mojich dohadov nezmení. Dúfam, pre dobro všetkých obyvateľov východu Slovenska, že sa čoskoro rozhodnú dokopať aj súťaž druhého úseku a stavať začnú čím skôr.

Zdroj: NDS 

Foto: static.asb.sk