Prvýkrát s touto myšlienkou prišli ešte v novembri minulého roku. Obidve firmy spadajú priamo pod ministerstvo dopravy, rozdiel je len v ich pôsobnosti. Podľa ministra sa proces zlučovania oboch subjektov už rozbehol na plné obrátky. Je to proces zložitý a zdĺhavý, ale finálna podoba by mala priniesť ovocie. Minister v tom vidí najmä úsporu peňazí. Zaujímalo by ma, ako tú úsporu vykonajú. Či bežným chlapom vonku pridajú robotu, alebo osekajú manažment.

Obe spoločnosti chcú pritom tento rok preinvestovať 69,8 milióna eur, ktoré dostali mimo eurofondov. Je to pomaly dvojnásobný balíček peňazí, ako rok pred tým. Dôvod? Príprava projektov stavby ciest dotovaných z eurofondov.

Každé A má aj svoje B. Už tohtoročný rozpočet na opravy a údržbu je o takmer 5 miliónov nižší. Dôvodom poklesu je zníženie financií z rozpočtu NDS na údržbu a opravy.

O cesty sa na našom území starajú: 

  • Diaľnice (D), diaľničné privádzače (PD), rýchlostné cesty (R) - Národná diaľničná spoločnosť a. s. a časť rýchlostnej cesty R1 je v správe Granvia Operation s. r. o.
  • Cesty I. triedy spravuje Slovenská správa ciest (okrem ciest na území hlavného mesta Bratislavy)
  • Cesty II. a III. triedy spravujú úrady jednotlivých samosprávnych krajov. Podrobné rozdelenie podľa jednotlivých prevádzok/pracovísk.
  • Cesty (I., II., III. triedy) na území mesta Bratislavy spravuje Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy; cesty (II. a III. triedy) na území mesta Košice Magistrát mesta Košice.
  • O mestské/obecné cesty sa stará mesto/obec.
  • O súkromné cesty vlastník.

Zdroj: HS