Jazdené auto nie je nové auto. Niektoré vysnívané požiadavky na jazdenku musíte odložiť bokom...

Stáčanie kilometrov

Pretáčanie tachometrov nie je fenoménom posledných rokov. Robilo sa dávno. A bolo to oveľa jednoduchšie, ako pri dnešných moderných autách. Robí sa preto, lebo zákazníci si to stále nepriamo žiadajú. Radšej dajú prednosť autu, ktoré ma budíkovo 180 000 km a v reálne 400 tkm, ako autu s reálnymi 298 000 km. Nie je reálne, aby auto, ktoré nové stálo majland, so spotrebou 6l/100 km a vo veku 15 rokov malo najazdených 183 420 km (takých áut je na trhu jazdeniek minimum, ale môžete mať šťastie práve na taký kus)... Auto s 230 tkm je už v povedomí bežných kupujúcich vrak. Na druhej strane, nie sú kilometre ako kilometre. Auto, ktoré pravidelne jazdi v meste v zápchach, po nekvalitných cestách s krátkym nájazdom, môže byť v technicky horšom stave, ako auto s 350 000 km. Myslím to tak, že auto v meste za hodinu niekedy prejde 10 kilometrov a auto na diaľnici bežne 140 km. Nevravím, že kilometre na budíkoch sú len číslo, ale výpovedná hodnota v dnešnej dobe je skôr iba informačná, ako smerodajná.

Súkromný predajca alebo autobazár?

Osobne pri kúpe auta uprednostňujem ponuku súkromných predajcov, najmä v zahraničí. Nevravím, že v autobazároch sú vraky, aj tam sa bezpochyby nájdu krásne kusy. V podstate je to len na vás, odkiaľ auto kúpite. Berte to ale tak, že autobazár nie je zárukou dobrého auta, alebo uplatnenia nejakej záruky. Vo väčšine prípadov je autobazár len splnomocnený na právne úkony spojené s vozidlom a (ne)zodpovedný je aj tak teda vlastník/držiteľ uvedený v osvedčení. 

Podvody na internete

Medializované boli niekoľkokrát. Existujú rôzne finty, ako vytiahnuť z ľudí peniaze. Jednou z nich je namotanie zákazníka na krásne vyblýskané auto za málo peňazí. Scenár je zvyčajne rovnaký. Spojíte sa s podvodníkom, či už telefonicky, alebo mailom, a ten od vás vyžiada zálohu v rôznej výške. Samozrejme, k samotnému stretnutiu, nie to ešte odovzdaniu auta, nikdy nedôjde. Tieto prípady boli už niekoľkokrát medializované. Verím, že nikto už nie je taký hlúpy, aby nejaké peniaze poslal bez toho, aby auto videl..

Exekúcia

Exekúcia v dnešnej dobe nie je ničím výnimočným. Stačí pár neuhradených faktúr za telefón a exekútor môže zablokovať prostredníctvom polície prevod auta. To sa potom nedá previesť na nového držiteľa. Takže nastávajú poťahovačky, ktoré sa môžu trvať aj niekoľko rokov. Preto je lepšie vozidlo hneď odhlásiť na dopravnom inšpektoráte osobne aj s predávajúcim, nie prostredníctvom splnomocnenia. Tam viete hneď na čom ste, či auto je alebo nie je blokované.

Obhliadku vozidla môžete vykonať na ktoromkoľvek inšpektoráte na Slovensku. 

Odhlásenie a prihlásenie vozidla

Starý majiteľ musí vozidlo odhlásiť, nový ho musi prihlásiť. To je logické. V podstate postup je ten istý, či sa jedna o prevod v rámci jedného okresu, alebo o prevod z iného okresu. Líši sa to len poplatkom. Odhlásenie je zadarmo, za prihlásenie sa platí. Pri odhláške nemusí byť pristavené auto na kontrolu, pri prihlasení áno.

Pri odhlásení vozidla je pôvodný držiteľ povinný:

  • vyplniť žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
  • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, 
  • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie),
  • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla, alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.

UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:

a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,

b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade...)

c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.  

vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané, 
platný doklad totožnosti,
ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list, 
splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa, 
v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie, 
potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.  
Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potr
Vozidlo musí nový držiteľ prihlásiť do 30 dní od odhlásenia. Ak tak nespraví, vozidlo musí absolvovať kontrolu originality. 

Nový držiteľ vozidla je potom povinný si do 30 dní odo dňa vykonania prevodu prihlásiť vozidlo a umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch vozidla s údajmi priamo na vozidle (toto porovnanie údajov je možné vykonať na ktoromkoľvek pracovisku evidencie vozidiel v rámci SR, nemusí to byť v mieste trvalého bydliska nového držiteľa. V mieste trvalého bydliska sa ale vozidlo musí zaevidovať!!!). Ak prevod nový držiteľ nevykoná do 30 dní, vozidlo musí absolvovať kontrolu originality. Protokol o KO potom nesmie byť starší ako 15 dní.

 

Nový majiteľ potom na dopravnom inšpektoráte musí vypísať žiadosť a predložiť dokumenty k vozidlu + vaše nové PZP. Navyše je potrebné zaplatiť právny poplatok podľa výkonu vozidla a dátumu prvej evidencie + 33 € za štandardné 2 ks tabuliek s evidenčným číslom. Ak má vozidlo iba jednu tabuľku, tak 1x 16,50 €. Pri prevode v rámci jedného okresu, ak nežiadate nové tabuľky, poplatok je len podľa výkonu vozidla. 

 

Urýchlené vydanie čipovej karty osvedčenia o evidencii časť I do dvoch pracovných dní. V takomto prípade je navyše poplatok vo výške 30 €. Ale považujem to za úplnu zbytočnosť. Čipovú kartičku si môžete nechať zaslať kuriérom alebo si ju osobne vyzdvihnete na inšpektoráte.

Zdroj: MINV