Dva druhy trestov

Najprv tresty

U nás pred časom novelizované a sprísnené riešenie tohto hrubého priestupku vodiča pozná dve základné línie. Tresty do a tresty nad 1 promile alkoholu.
 

Tresty za alkohol do jedného promile
Ak pri policajnej kontrole nafúkate menej ako jedno promile, dopustíte sa „len“ priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Hrozí vám peňažný trest od 150 EUR do 800 EUR a zároveň odobratie vodičáku, teda zákaz činnosti viesť motorové vozidlo až na dobu 3 rokov! Ak sa odmietnete podrobiť dychovej skúške na mieste, máte možnosť absolvovať test množstva alkoholu (inej návykovej látky) priamym odobratím vzorky krvi. Máte aj tretiu možnosť, odmietnuť test úplne. Hoci by také vyšetrenie nebolo spojené s nebezpečenstvom pre jeho zdravie, pôjde tiež o priestupok, za ktorý sa mu uloží pokuta od 300 EUR do 1 300 EUR a zároveň zákaz činnosti viesť motorové vozidlo od 1 do 5 rokov!


Podľa čoho posudzuje DI výšku trestu? Prihliada sa na:

* spôsob spáchania priestupku, 
* na jeho následky,
* na okolnosti, za ktorých bol spáchaný, 
* na mieru zavinenia,
* na pohnútky, osobu páchateľa a či bol už za obdobný skutok v minulosti postihnutý.

Tresty za alkohol nad jedno promile
Ak test zistí nad jedno promile, máte väčší problém. Podľa ustanovenia § 289 Trestného zákona ste sa dopustili trestného činu (prečinu) ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, za ktorý dokonca hrozí trest odňatia slobody až na 12 mesiacov! Až na rok môžete do basy aj vtedy, ak sa odmietnete podrobiť vyšetreniu na zistenie návykovej látky, ktoré sa vykonáva dychovou skúškou alebo orientačným testovacím prístrojom, alebo ak sa odmietnete podrobiť lekárskemu vyšetreniu odberom a vyšetrením krvi alebo iného biologického materiálu, či nie je ovplyvnený návykovou látkou, hoci by to pri vyšetrení nebolo spojené s nebezpečenstvom pre vaše zdravie.


Promile alkoholu v krvi, alebo v dychu?

Obsah alkoholu v dychovej skúške sa meria v mg/l. Promile alkoholu je myslené na obsah alkoholu priamo v krvi. Pri cestnej kontrole sa meria analyzátorom dychu. Prepočítavací faktor medzi obsahom alkoholu v dychu a v krvi je u nás 2100, čo znamená cca. dvojnásobnú hodnotu alkoholu v krvi v promile. Uvádzať obsah alkoholu v dychu v promile je nesprávne!

O tom, že Slováci sú nepoučiteľní, svedčí počet, ktorým polícia nameria viac než jedno promile alkoholu. V priemere až 500 vodičom mesačne!

Toleruje polícia nízku hladinu alkoholu? 

V žiadnom zákone, ani inom všeobecne záväznom právnom predpise nie je pre Slovensko uvedená akákoľvek tolerancia výšky hladiny alkoholu u vodičov vozidiel. Pritom nie je dôležité, či vodič vozidla požil alkohol bezprostredne pred jazdou, alebo ide o zvyškový alkohol. Policajti však istú hranicu alkoholu v tele vodiča tolerujú. "V zmysle interných predpisov Ministerstva vnútra sa za pozitívny výsledok zistenia alkoholu v dychu (resp. v krvi) u vodiča vozidla považuje za pozitívny výsledok, ak je prístrojom nameraná hodnota alkoholu 0,15 mg/l a viac."


0,3 promile môže telo vytvárať aj samo
Lekári v stanoviskách uvádzajú, že v tele človeka sa môže aj bez pitia vytvoriť až 0,3 promile alkoholu (v prepočte do 0,15 mg/l). Preto polícia toleruje takéto množstvo alkoholu v krvi. Návod na použitie meracieho prístroja na zisťovanie alkoholu u vodiča vyžaduje vykonať aj opakovanú skúšku na alkohol po 15 minútach. Ľahko sa totiž môže stať, že nafúkate aj z výparov ostrekovača. Opakovaná skúška na čerstvom vzduchu však vtedy zvyčajne ukáže na prístroji nulu.

Slovensko má, ako jedna z mála členských krajín EÚ, oficiálne nulovú toleranciu. Okrem nás sú to ešte Česko, Rumunsko a Maďarsko. Väčšina európskych štátov určitú toleranciu povoľujú, nulu však požadujú od nováčikov a profesionálnych vodičov. Najvyššiu toleranciu 0,8 promile majú Malta a Veľká Británia. Nulovú toleranciu majú aj tieto krajiny mimo EÚ: Albánsko, Bielorusko, Bulharsko, Estónsko, Litva, Rusko a Ukrajina.
 

Tolerancia alkoholu v EÚ (v promile)
Krajina Bežní vodiči Profesionáli  Začiatočníci
Rakúsko 0,5 0,1 0,1
Belgicko 0,5 0,5 0,5
Bulharsko 0,5 0,5 0,5
Cyprus 0,5 0,5 0,5
ČR 0 0 0
Dánsko 0,5 0,5 0,5
Estónsko 0,2 0,2 0,2
Fínsko 0,5 0,5 0,5
Francúzsko 0,5 0,5 * 0,5
Nemecko 0,5 0 0
Grécko 0,5 0,2 0,2
Maďarsko 0 0 0
Írsko 0,5 0,2 0,2
Taliansko 0,5 0 0
Lotyšsko 0,5 0,5 0,2
Litva 0,4 0,2 0,2
Luxembursko 0,5 0,1 0,1
Malta 0,8 0,8 0,8
Holandsko 0,5 0,2 0,2
Poľsko 0,2 0,2 0,2
Portugalsko 0,5 0,5 0,5
Rumunsko 0 0 0
Slovensko 0 0 0
Slovinsko 0,2 0 0
Španielsko 0,5 0,3 0,3
Švédsko 0,2 0,2 0,2
Veľká Británia 0,8 0,8 0,8
* Vodiči autobusov 0,2 promile
Zdroj: ETSC

V EÚ neexistuje jednotná regulácia. Každý štát si určuje toleranciu vo vlastnej réžii. Brusel sa niekoľko rokov snaží o zjednotenie povolenej hladiny alkoholu v krvi v celej Európe na 0,5 promile. Naproti tomu Európska rada pre bezpečnosť premávky (ETSC) navrhuje sprísnenie pravidiel pre nových a profesionálnych vodičov a zaviesť pre nich nulovú toleranciu.

Rýchlosť odbúravania alkoholu je individuálna. Priamočiaro s vašou hmotnosťou nesúvisí. No má na odbúravanie najväčší vplyv. Podľa odborných zdrojov sa u žien odbúra každú hodinu 0,085 g alkoholu na jeden kilogram telesnej hmotnosti, u mužov je to 0,1 g. Keďže muži sú všeobecne ťažší, odbúravajú alkohol rýchlejšie. Zdravý človek v priemere odbúra zhruba 0,1 promile za hodinu. Tieto čísla však nemožno považovať za univerzálnu konštantu, nakoľko podobne ako v prípade výpočtu hladiny alkoholu sem vstupuje celý rad faktorov, špecifických pre danú osobu.

Kedy môžete po konzumácii alkoholu za volant?

Vcelku dobre na tieto výpočty poslúžia alkulačky. Na internete je ich k dispozícii niekoľko. Keďže používajú vedecky a lekársky opakovane potvrdené fakty a zistenia, výsledkami sa prakticky nelíšia. Alebo len minimálne. Tu je niekoľko z nich:


Alkulačka - kedy môžete za volant?


Alkulačka - kedy môžete za volant?

Jednoduché a lacné riešenie či už môžete za volant? Kúpte si v lekárni lacné detekčné trubičky. Rýchly test vám odhalí, či už môžete šoférovať, alebo ešte počkať.

Alkohol jednoznačne zhoršuje vodičské schopnosti!

Vplyv alkoholu na človeka je veľmi individuálny. Odborníci sa zhodujú, že aj minimálne množstvo alkoholu spôsobuje zmeny, ktoré si človek nemusí uvedomiť. Ide predovšetkým o psychologické zmeny. Vodič býva smelší, trúfalejší a má väčšie sklony riskovať než za triezva. Táto sebaistota je však falošná a ak sa k tomu pridajú menšie skúsenosti, riziko nehody výrazne narastá.