autobazar.EU certifikat Cebia

Hviezdičky pod náhľadovým obrázkom deklarujú preverenie systémom Cebia

Jedným z najúčinnejších zdrojov dôveryhodných info o vybranom vozidle je certifikát Cebia REPORT. Je vytvorený pomocou systému AUTOTRACER - nástroj združujúci údaje z viacerých zdrojov ako sú predajcovia vozidiel, poisťovne, leasingové spoločnosti a autorizované servisy. Informácie v certifikáte dávajú prehľadný pohľad na históriu vozidla, ktorú hodnotí pomocou hviezdičiek, obdobne ako trebárs hotely. Cebia REPORT je transparentný spôsob bez ovplyvnenia ľudským faktorom, pričom je veľmi zložité ho cielene zmanipulovať.

 

1. júla 2013 sa začala intenzívna spolupráca medzi Cebia a najväčším slovenským auto-moto portálom Autobazar.EU. „Pre Autobazar.EU je spojenie s Cebiou a súčasne využívanie ich internetového systému AUTOTRACER významným plusom v porovnaní s ostatnými portálmi s jazdenými vozidlami,“  hovorí Michal Obeda, konateľ spoločnosti Autobazar.EU.  „Náš portál ponúka tieto služby exkluzívne pre SR, aj preto poskytuje 20%-nú zľavu v porovnaní s poplatkami pri priamom overovaní vozidla cez stránku Cebia a AUTOTRACER”, dopĺňa Michal Obeda.

 

Osvedčenie Cebia REPORT si môže prostredníctvom portálu k ponúkanému vozidlu objednať zadávateľ inzerátu. Ak to nespraví, má záujemca o kúpu vozidla možnosť uskutočniť rozšírenú online kontrolu auta pomocou systému AUTOTRACER na adrese www.skontrolujsiauto.sk. Systém po zaplatení poplatku skúma väčšie množstvo informácií o vozidle, vďaka čomu sú jeho výsledky dôveryhodnejšie a presnejšie.

autobazar.EU certifikat Cebia

Takto vyzerá detail karty auta s certifikátom Cebia na Autobazar.EU

„Náš systém AUTOTRACER, ktorý generuje certifikáty Cebia REPORT, následne využívané pri ponúkaní jazdených vozidiel, čerpá z našej obrovskej databázy. Tá v súčasnej dobe obsahuje vyše 525 000 000 záznamov o vozidlách prevádzkovaných prevažne v ČR, ale aj v SR a v ďalších krajinách. Táto databáza je postupne dopĺňaná o ďalšie dáta, najmä od importérov a predajcov vozidiel na Slovensku,“ povedal Ing. Martin Pajer, riaditeľ spolonosti Cebia. „Možnosť preveriť si jazdené vozidlo pred jeho kúpou je vnímaná českými motoristami ako zásadný krok k bezpečnému výberu jazdeného  automobilu a verím, že to tak bude aj na Slovensku,“ doplnil Pajer.

 

Na Slovensku zároveň funguje štátna inštitúcia Kontrola originality, ktorá má záujemcovi o kúpu jazdeného vozidla pomôcť pri overovaní jeho pôvodu. Na rozdiel od Cebia REPORTu však Kontrola originality neposkytuje presný detail ohľadom časového priebehu stavu tachometra. Navyše tým, že 4 roky od zakúpenia nového vozidla majiteľ nie je povinný absolvovať STK, z ktorej Kontrola originality čerpá údaje, nedisponuje žiadnym záznamom z prvých 4 rokov života auta. Ide pritom veľký priestor na manipuláciu s vozidlom. Prednosťou Cebia REPORTu v porovnaní s Kontrolou originality je v prvom rade využívanie oveľa väčšieho množstva zdrojov dát.

 

Integrácia systému Cebia REPORT do portálu Autobazar.EU je na prvý pohľad viditeľná pri každom vozidle, ktoré má pri svojej karte hodnotenie systémom hviezdičiek. Vyšší počet hviezdičiek znamená, že lepšie  vyhovuje atribútom kontroly jeho pôvodu, a teda jeho kúpa nebude pre zákazníka rizikom. Používaním systému Cebia sa zároveň minimalizuje počet predávajúcich, ktorí by sa prostredníctvom portálu snažili zbaviť nelegálne získaného vozidla.

autobazar.EU certifikat Cebia

Osvedčenie Cebia REPORT je doklad, ktorý hodnotí vozidlo v 3 základných kategóriách z pohľadu najdôležitejších parametrov:
1. Kontrola stavu najazdených kilometrov
2. Kontrola odcudzenia, financovania a VIN
3. Kontrola roku výroby

 

 

 

Z porovnania údajov pre záujemcu o jazdené vozidlo vyplýva možnosť preveriť si vybrané vozidlo (aj ak už to inzerent urobil) a pristúpiť tak k prehliadke vozidla s dobrým pocitom, že vozidlo zodpovedá svojmu technickému a papierovému stavu. Nevzniká tak navyše riziko pri administratíve nasledujúcej po kúpe.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alarmujúce fakty dokazujú:
35 % odcudzených vozidiel je prerobených a vrátených späť na trh!
40 % vozidiel má upravený stav tachometra!
18 % vozidiel je pochybných – majú negatívny výsledok pri fyzickej previerke Cebia,
16 % preverovaných v zahraničí má nedostatky a ich nákup je značným rizikom,
20 % vozidiel je omladených, tzn., majú sfalšovaný rok výroby

 

Vyššie uvedené údaje vychádzajú z dlhodobých štatistík spoločnosti Cebia, ktorá sa v odbore preverovania vozidiel profiluje takmer 22 rokov a ročne poskytuje služby pre viac ako 850 000 vozidiel. Vďaka  tomu môže ponúknuť  informácie a štatistické údaje bežne nedostupné. Vzhľadom na stále sa zvyšujúci počet jazdených vozidiel na slovenskom trhu je iniciatíva spojená s preverovaním ich pôvodu a reálneho stavu nevyhnutná a je jednoznačným posunom vpred v oblasti ochrany kupujúceho.