Za zadané údaje pri nákupe akéhokoľvek typu elektronickej diaľničnej známky zodpovedá sám zákazník. Ak sa pri zadávaní pomýli, alebo niečo vynechá, je povinný oznámiť to poskytovateľovi služby (momentálne SkyToll). Na to bola od vzniku elektronickej diaľničnej známky nastavená veľmi šibeničná štvrťhodina. V tak krátkom čase po kúpe si málo kto data znova prezerá, preto mnohí po chybe zistenej o pár hodín neskôr odstali s dlhým nosom. Od septembra 2023 naveľa pristúpila NDS k ústretovému krokou voči motoristom a lehodu na opravu chýb naviazali na zmenu dátumu. To znamená, že chybu treba nahlásiť pred polnocou. Pozor! Keď lehota uplynie, oprava, doplnenie alebo zmena bude možná len v prípade, ak preukázateľne ide o neexistujúce vozidlo.

foto: cz.depositphotos.com