Kvapalina DOT 4 po istej dobe používania vlastnosťami klesne na DOT 3 a ak sa v priebehu 4-5 rokov nevymení, môže zísť až na úroveň DOT 2. Malé množstvo vlhkosti sa do kvapaliny dostáva cez pryžové tesnenia a hadice. Technicky vlastne prejde vlhkosť cez každý materiál okrem kovu a skla. Preto sa všeobecne odporúča vymeniť brzdovú kvapalinu každé 3 roky.

Keďže brzdová kvapalina naplnená v hydraulickom systéme auta má nižší bod varu ako kvapalina nová v balení, sú pre ich hodnotenie stanovené dve minimálne hodnoty. Poznáme ich ako suchý a mokrý bod varu brzdovej kvapaliny. Suchý sa týka novej kvapaliny, ktorá ešte nebola kontaminovaná vlhkosťou. Mokrý bod varu sa týka kvapaliny, ktorá absorbovala 4% vody, čo je priemerná hodnota absorpcie vlhkosti určená americkými technikmi. Pretekárske brzdové kvapaliny majú veľmi vysoké hodnoty suchého bodu varu. Niektoré však môžu mať vyššie hodnoty mokrého bodu varu než ostatné. Čo je lepšie zvoliť si?

Čo je mokrý a suchý bod varu brzdovej kvapaliny?

Priebeh zmeny mokrého bodu varu brzdových kvapalín pri postupnej kontaminácii vlhkosťou. Vľavo teplota v °C, dolu podiel obsahu vody v %.

Ktorý bod varu je kľúčový?

Keďže pri pretekárskych autách je bežné, že brzdovú kvapalinu vymieňajú mechanici po každých pretekoch, kľúčovou hodnotou pre tieto účely je suchý bod varu. Ak nemáte v úmysle meniť brzdovú kvapalinu častejšie než raz ročne, venujte pozornosť mokrému bodu varu brzdovej kvapaliny. Minimálna teplota mokrého bodu varu pre DOT 4 je 155°C. To požaduje norma. Napríklad FUCHS Stopred DOT 4 má túto hodnotu až 170°C, čo patrí k špičke. A rovnako tak má Fuchs skvelé aj pretekárske brzdové kvapaliny. Silcolene Pro Race 2000 má suchý bod varu až 300°C.
 

Normou dané minimálne hodnoty bodov varu pre jednotlivé špecifikácie brzdových kvapalín:

                            DOT 2    DOT 3    DOT 4    DOT 5    DOT 5.1
Suchý bod varu     190 °C    205 °C    230 °C    260 °C    270 °C
Mokrý bod varu     140 °C    155 °C    180 °C    190 °C

 

Poznámka: Špecifikácia DOT 2 je zastaraná a už sa nepoužíva. Kvapaliny DOT 3 sú bežné v USA a Kanade. V Európe sú bežné DOT 4 a DOT 5.1.