"Zdá sa, že je otázkou času, kedy sa elektrické autá s dojazdom väčším než 500 km stanú bežnou normou" - tvrdí Markus Garb, šéf Globáleho produktového manažmentu vo Fuchs Petrolub SE. "Mazivársky priemysel na to bude musieť reagovať."
 

"Myslím, že vo veľkých mestách budeme okolo roku 2030 vídať povážlivé množštvo elektroáut. Špeciálne vo veľmi zaľudnených oblastiach. Naopak prímestské časti budú asi viac používať hybridné autá. Spaľovací motor v hybride stále potrebuje mazanie. Motory síce budú mať menšie objemy, keďže spolupracujú s elektromotormi a podľa všetkého nebude nutné, aby produkoval taký výkon ako dnešné bežné autá. No s menším objemom motora vzrastie potreba ich tepelne stabilizovať. To preto, že malé motory sú viac zapuzdrené a obstavané pre dôvody odhlučnenia, zefektívnenia zastavanej plochy auta. A to ešte viac zvyšuje teplotné namáhanie motorového oleja."
 

Malé motory s vysokým výkonom dnes majú bežne turbodúchadlo. To zvyšuje potrebu ochrany ložísk motorov a vyžaduje si to viac oleja. Napriek tomu, že tu budú postupne nastupovať elektromobily, ďalší vývoj v oblasti motorových olejov bude nutnosťou, no už pre nové požiadavky ako dnes. A to je dobrá správa pre špecialistov na mazanie ako Fuchs. Na nové požiadavky sa dokážeme adaptovať naozaj rýchlo."

"Zintenzívnenie vývoja plne elektrických áut ovplyvní aj ďalšie skupiny produktov. Vzniknú nové požiadavky na prevodové oleje, chladivá a vazelíny aj preto, lebo budú v kontakte s elektrickými modulmi, snímačmi a prúdovými obvodmi. Ich vlastnosti môže permanentý prúd a magnetické pole ovplyvňovať. Nové mazivá musia byť kompatibilné so všetkým od medi, elektrických modulov s vysokým napätím, špeciálnymi plastami, izolačnými materiálmi a preto budú musieť byť špeciálne, aby aj v týchto podmienkach mazali spoľahlivo. Okrem toto, elektromotory tiež produkujú veľké množstvo tepla, ktoré je nutné odviezť od elektromodulov a riadiacich jednotiek. Pre tieto riešenia bude dôležitý efektívny proces chladenia. Je pravdepodobné, že elektromotory budú mať ešte vyššie otáčky, aby sa zvýšila ich efektivita. Už dnes sa konštruujú nové elektromotory s iným riešením chladenia a mazania a stále sa o tom ako to robiť ešte efektívnejšie diskutuje. S vysokootáčkovými elektromotormi však bude vhodné aby otáčky hnacieho ústrojenstva klesli, čo znamená, že budú potrebné nové redukčné prevody. Zmeny sú vždy výzva, ale vo Fuchse sme na to zvyknutí a rýchlo sa adaptujeme na nové požiadavky."