co je viskozita oleja

Norma SAE definuje 6 tried viskozity oleja v zime a 5 tried pre 100°C zahriaty motor.

Viskozitná klasifikácia SAE (Society of Automotive Engineers) hodnotí viskozitu olejov od studených štartov až po prevádzkovú teplotu motora. Obsahuje dve základné stupnice viskozitných tried. W, podľa anglického Winter pre zimné/chladné podmienky a tiež viskozitu pri 100°C.

Napríklad olej viskóznej triedy SAE 10W-40 musí splniť test viskozity W10 pri -25°C a súčasne test SAE 40 pri 100°C. Tieto testy sa robia v laboratóriách, kde sa presne pripravia teplotné podmienky chladiacimi, či ohrievacími zariadeniami. Stupnica SAE klasifikuje 6 tried W od veľmi náročnej 0W pre test viskozity pri teplote -35°C až po nenáročnú 25W pre test pri -10°C. Tento sa v našich podmienkach nepoužíva. Zmyslom čísla pred W je charakteristika oleja pre studené štarty. Umožniť, aby olej začal rýchlo cirkulovať v mazacom systéme motora a aby súčasne obmedzil straty výkonu a nezvyšoval spotrebu paliva v čase, keď sa motor zahrieva. Keď je motor horúci, prichádza na rad hodnotenie podľa druhého čísla, viskozita pri 100°C. Týchto je 5 tried - SAE 20, 30, 40, 50 a 60. Z uvedeného vyplýva, že "najlepším olejom" z oboch hodnotení je 0W-60. No drvivá väčšina motoristov ani motorov ho vôbec nepotrebuje a je zbytočne drahý.

co je viskozita oleja

Viskozita oleja sa s teplotou meni zhruba nasledovne. Minerálne oleje ju zmenia ovela viac nez aditívované syntetické oleje.

Pre meranie viskozity sa používa jednotka centistoke (cSt - v metrickej sústave je to mm2/s). Je pomenovaná po pánovi George Stokesovi, ktorý na meranie viskozity používal kovovú guličku a meral jej čas potopenia do oleja. Napríklad trieda SAE 30 zahŕňa rozsah od 9,3 do 12,5 cSt a trieda SAE 40 od 12,5 do 16,3 cSt. Väčšina olejov SAE 40 sa pohybuje pri hodnote 14 cSt. Čo si však väčšina ľudí neuvedomuje je, že motor "netuší" na akú viskozitu oleja práve beží. Ak je teda motor naplnený olejom 10W-40, bude pri teplote sto stupňov mazaný viskozitou 14cSt. No pri teplote 90°C bude viskozita 18 cSt, ktorá zodpovedá SAE 50. Obdobne, pri teplote 110°C  bude jeho viskozita 11 cSt, čiže rovnaká ako má SAE 30 (čo je fajn).

Z toho vyplýva ponaučenie. V chladnejších krajinách by nemali používať husté oleje. Oleje 10W-40 kvalitných značiek sú pre moderné motory celkom adekvátnou voľbou. Hustejšie oleje sú vhodné pre staré vybehané motory a tiež pre veterány, ktorých agregáty neboli postavené s presnosťami a drobnými vôľami ako tie z ostatných 25 rokov. Tiež sú vhodné pre motory chladené vzduchom a také, ktorých olejové čerpadlo nedáva veľký pretlak. V žiadnom prípade to však nemusia a ani nemajú byť minerálne oleje. Ale to sme rozoberali v jednom z prvých článkov náučnej série od Fuchs Oil.

co je viskozita oleja

Seriál o olejoch vzniká v spolupráci s FUCHS OIL Slovensko