Policajt môže konať iba na základe zákonov. Na druhej strane účastník cestnej premávky musí tiež dodržiavať predpisy cestnej premávky. Na ceste si nemôžete robiť, čo chcete...

To, že orgány štátu (nie iba polícia) musia postupovať iba na základe zákona a v jeho medziach, je asi všetkým jasné. Policajt na ceste má oprávnenie zastaviť vozidlo z viacerých dôvodov. Nemusí ísť striktne o prejednanie priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. Dôvod na zastavenie vozidla môže byť aj pátranie po osobách, alebo veciach. Stačí podozrenie, že vozidlo je zapletené do trestného činu. Policajt má právo okrem samotného zastavenia vozidla aj oprávnenie vodičovi zakázať ďalšiu jazdu na nevyhnutne potrebný čas, alebo prikázať smer ďalšej jazdy. Policajt vás nikdy nemôže zastaviť bezdôvodne. Keď to odôvodni vyššie zmieneným pátraním, je to zákonný dôvod. Ako vodič máte právo sa na dôvod kontroly opýtať. 

Znamenie na zastavenie vozidla  musí policajt dávať včas, zreteľne a s ohľadom na okolnosti cestnej premávky tak, aby vodič mohol bezpečne zastaviť vozidlo a aby sa neohrozila bezpečnosť cestnej premávky. 

Policajt, alebo aj vojenský policajt v uniforme, profesionálny vojak s vonkajším označením POLÍCIA a iní príslušníci ozbrojených síl a bezpečnostných zborov, prípadne príslušníci obecnej polície sú oprávnení dávať znamenie na zastavenie vozidla zdvihnutím ruky, alebo zdvihnutým zastavovacím terčom, alebo svietidlom červenej farby, ktorým pohybujú v hornom polkruhu. Tieto príkazy ste povinní dodržať. 


Z idúceho policajného auta môže dávať policajt v uniforme znamenie na zastavenie kývaním ruky zvisle hore a dolu, vysunutým zastavovacím terčom, alebo rozsvietením nápisu STOP na policajnom aute. Tento pokyn môže policajt ešte zdôrazniť výstražným svetelným, alebo aj zvukovým znamením. Pokyn na zastavenie môže policajt dávať z policajného vozidla, bez ohľadu na to, či zastavované auto je pred ním, alebo za ním. Pri zastavovaní auta idúceho pred policajným autom musí policajt vždy použiť zvláštne výstražné svetlá a zvláštne výstražné zvukové znamenie, čiže majáky a sirénu. Miesto, kde vodiča zastavia, má byť bezpečné a nemala by byť pritom dlhodobo obmedzená plynulosť premávky. 

Oprávnenie na zastavenie áut nemajú len vyššie spomenuté osoby. Zastaviť vozidlo môže aj osoba pribratá na zaistenie prevádzky železničného priecestia. Tá dáva pokyny na zastavenie vozidla krúžením červenou, alebo žltou zástavkou. Za zníženej viditeľnosti krúžením červeným svetlom v hornom polkruhu.

Zastaviť vozidlá môžu aj tzv. ostatné osoby, ktoré dávajú znamenie zdvihnutou rukou, alebo zastavovacím terčom ak to situácia v premávke vyžaduje. Pri trhacích prácach v lomoch, pri údržbe cesty a i. môžu osoby použiť na zastavenie vozidiel aj červenú zástavku. 

Rady do reálneho života:

Prehupli sme sa do druhej časti článku. Zhrnul som s kolegami z redakcie pár otázok, týkajúce sa zastavovania vozidiel policajtami. Veríme, že sa vám odpovede zídu. 

Policajti sem-tam zastavujú na nie veľmi bezpečných miestach. Ako mám postupovať? Musím zastaviť pred nimi, alebo môžem aj za nimi? 

Policajt má právo zastaviť vozidlo a vy ste tento príkaz povinný akceptovať. Policajt sám dobre vie, kde tak môže urobiť, tak je uvedené v zákone (ak je dostatočne zdatný a skúsený). Ak máte dojem, že miesto, kde vás zastavujú, nie je celkom bezpečné, zastaviť môžete pred aj za policajným autom (policajtom). Ak stojíte za policajným autom a tvoríte prekážku v cestnej premávke zapnite výstražnú funkciu smerových svetiel.

Keď policajti zastavujú z auta a idú za mnou, je na mne, kde sa rozhodnem bezpečne zastaviť, alebo mám zastaviť okamžite, aj keď to nie je bezpečné miesto?

Lepšie je zastaviť okamžite. Policajt k vám pristúpi a povie vám čo ďalej. Je na posúdení policajta, či miesto je, alebo nie je bezpečné.

Som povinný mať pri cestnej kontrole oblečenú reflexnú vestu? 

Pri cestnej kontrole častokrát z auta vodič ani ostatné osoby nevystupujú. Reflexnú vestu na sebe mať nemusíte. Vesta sa používa iba pri núdzovom státi (napr. v dôsledku poruchy) alebo pri nehode. Nič vám však nebráni si ju vo vlastnom záujme na seba obliecť. Môže zachrániť život. 


Musím mať v aute reflexnú vestu pre každého pasažiera, alebo stačí jedna?

Na Slovensku je povinná iba jedna reflexná vesta. Pre vodiča. Musí byť umiestnená tak, aby vodič na ňu v prípade potreby dočiahol. Keď cestujete do zahraničia, informujte sa, koľko viest musíte mať v aute. Niektoré krajiny vyžadujú taký počet, ako je sedadiel vo vozidle. 

Mám pri zastavení dbať na čo najmenšie obmedzenie premávky a vyjsť autom čiastočne na chodník? 

Miesto zastavenia určuje policajt. Ak sa rozhodnete zastaviť na chodníku, dbajte na to, aby bolo dodržaných zákonom stanovených 1,5 metra.


Môžem nezastaviť policajtovi, ak nie je ustrojený, alebo ma nezastavuje správne?

Policajt nemusí byť vždy riadne ustrojený. Existujú výnimky. To, že policajt nie je 100% ustrojený, ešte neznamená, že nie je policajt. Policajti používajú všeobecne známe postupy a pokyny na zastavenie. Ste povinní ich poslúchnuť. 


Môžem nezastaviť policajtovi v civile, respektíve komukoľvek, kto sa tvári ako policajt, no je v civilnom oblečení? 

V zmysle zákona 171/1993 o PZ na preukázanie príslušnosti policajt nepotrebuje mať na sebe uniformu. V niektorých prípadoch stačí len ústne vyhlásenie „Polícia“. Policajt teda má oprávnenie zastavovať vozidla aj v civilnom oblečení. Kto všetko ešte má oprávneie zastavovať vozidlo je spomenuté vyššie. 

Musíte si uvedomiť, za pánom situácie je policajt, a nie vodič.

Zdroj: MINV