Za nesprávne použitie denných svetiel za zníženej viditeľnosti bez stretávačiek dostanete pokutu.

O tom, že na Slovensku je povinné počas dňa svietiť stretávačkami alebo im na roveň postavenými svetlami, sa baviť nemusíme. Ako to je ale s dennými svetlami, stále mnohým vodičom nie je jasné. Denné svetlá môžete použiť len za nezníženej viditeľnosti. Zníženou viditeľnosťou sa rozumie čas od súmraku do svitania; za hmly, sneženia, dažďa. Samostatne denné svetlá nesmú byť použité ani v tuneli.

Denné svetlá plnia 2 funkcie. Okrem denných svetiel môžu plniť aj funkciu obrysových svetiel pri zapnutých stretávacích svetlách. Ale je tu dôležitá podmienka. Musia vyžarovať také silné svetlo, ako štandardné obrysové svetlo. Čiže ľudskou rečou musia byť slabšie, ako počas dňa. Svietivosť denných svietidiel upravuje predpis EHK č. 87, kde sa pre denné svietenie vzťahuje, že svietivosť každého svietidla v referenčnej osi nesmie byť menšia ako 400 cd a väčšia ako 1200 cd. Predné obrysové svetlá nesmú svietiť viac ako 140 cd. Takže ak chcete používať denné svietenie ako obrysovky, musíte splniť túto podmienku svietivosti. cd - candela - jednotka intenzity svetla.  

Zadné koncové svetlá s dennými svetlami nemusia svietiť. Úlohou denných svetiel je zlepšiť viditeľnosť auta vodičom a iným účastníkom premávky, ku ktorým sa vozidlo približuje. Z hľadiska bezpečnosti si myslím, že zadné svetlá by mali svietiť tak či tak...

Denné svietenie je zakázané umiestniť na prípojné vozidlá. Musia byť stále dve a musia byť funkčné. Ak nie sú funkčné, musíte použiť stretávacie svetlá. Ako sa tieto svetlá dodatočne montujú, je uvedené v predpise EHK č.48, a zvyčajne to uvádza aj výrobca v príbalovom letáčiku. Denne svietenie nemusí byť uvedené v osvedčení o evidencii. Ak na aute sú, musia sa zapínať automaticky naštartovaním motora. Denné svietidlá však môžu ostať vypnuté za týchto podmienok:

  • ovládač automatického prevodu je v parkovacej polohe (poloha P na automatickej prevodovke)  alebo je zatiahnutá parkovacia (ručná) brzda,
  • predtým, ako sa vozidlo začne pohybovať prvýkrát po manuálnej aktivácii motora (nie štart-stop systém).

Denné svetlá sa môžu vypnúť, ak rýchlosť vozidla nepresahuje 10 km/h pod podmienkou, že sa automaticky zapnú, keď rýchlosť vozidla presiahne 10 km/h, alebo keď vozidlo prešlo viac ako 100 m. Ostanú zapnuté  pokiaľ nie sú opätovne vypnuté vodičom.

Denné svetlá sa musia automaticky vypnúť, keď zariadenie, ktoré spúšťa a/alebo vypína motor (napr. spínacia skrinka) je v polohe znemožňujúcej prevádzku motora, alebo ak sú predné hmlové svetlá, s výnimkou prípadov, ak sa svetlomety používajú na prerušovanú svetelnú výstrahu v krátkodobých intervaloch (svetelná húkačka, čiže prebliknutie diaľkovými).

Ak je predná smerovka zlúčená s denným svetlom, elektrické spojenia denného svetla na príslušnej strane vozidla musia byť také, že denné svetlo je vypnuté počas celého obdobia (obidvoch cyklov zapnutia a vypnutia) aktivácie prednej smerovky, čiže smerovka nesmie na striedačku blikať s denným svetlom. 

Veľa vodičov používa ako denné svietenie hmlovky. To tiež nie je v súlade s normami. Hrozí za to pokuta. Na svetlomete, ktorý je určený na denne svietenie, musí byť symbol RL (Running Light) alebo DRL (Day Running Light).