Nie je križovatka, ako križovatka. V niektorých je otáčanie povolené, v niektorých zakázané!

Aj z neriadenej križovatky či z križovatky upravenej dopravným značením sa môže rázom stať križovatka, ktorá je riadená! Postaví sa do nej policajt a už sú jeho pokyny nadradené značkám a pravidlám. Rovnako, ak na svetelnej križovatke bliká oranžové svetlo, platia v nej značky alebo zaužívané predpisy!

Ako to teda je s otáčaním? V bežnej križovatke bez značiek či so značkami sa otáčať môžete, ak to nie je zakázané dopravnou značkou. Ale pozor! Existujú výnimky, kedy to nie je možné. Ide o križovatky s riadenou premávkou. Na nich sa môžete len vtedy, ak to umožňuje dopravné značenie alebo dopravné zariadenie (zvislá dopravná značka, vodorovná dopravná značka, znak na semafore a pod...), poprípade na pokyn policajta. Zatiaľ to nie je také komplikované na pochopenie. 

Zvislá dopravná značka zákaz otáčania môže byť doplnená o rôzne dodatkové značky, napr. s časovými, alebo váhovými obmedzeniami.

Pri vypnutej križovatke si dajte pozor na dopravné značky

Vyššie som spomenul, že sa zo svetelnej križovatky môže stať križovatka neriadená. Mnohí ste to možno automaticky pochopili tak, že keď bliká oranžová alebo nesvieti nič, môžete sa v inak svetelnej križovatke otočiť. V podstate áno, ale... Tiež táto problematika nie je úplne jednoduchá. Väčšina svetelných križovatiek má v sebe zakomponované odbočovacie a priebežné jazdné pruhy. Tie sú pred hranicou križovatky vyznačené zvislým a vodorovným dopravným značením, ktoré upravujú reálny spôsob jazdy cez križovatku. Odbočovací pruh zvyčajne znázorňuje smerová šípka iba na odbočenie! A nie aj otáčanie. Čiže ak sa v takomto mieste otočíte, tiež porušujete predpisy a hrozí vám za to pokuta.

Vodorovná a zvislá dopravná značka upravujúce spôsob jazdy cez križovatku

Sumár

  • otáčať sa môžete v neriadenej križovatke (so značkami, bez značiek), ak to značenie výslovne nezakazuje;
  • v riadenej križovatke sa otáčať nemôžete (semafor a policajt);
  • vo vypnutej svetelnej križovatke sa otáčať môžete, ale len v určitých prípadoch;
  • výška pokuty - 50 eur.

Sumár

- otáčať sa môžete v neriadenej križovatke (so značkami, bez značiek), ak to značenie výslovene nezakazuje

- v riadenej križovatke sa otáčať nemôžete

- vo vypnutej svetelnej križovatke sa otáčať môžete, ale len v určitých prípadoch

Foto: GoogleEarth. Križovatka Vajnorska x Bajkalska v BA