Lano už niekoľko rokov nie je povinnou výbavou auta. Do popredia sa dostávajú asistenčné služby a odťahovky.

Ale pekne poporiadku. Ťažné lano nie je povinnou výbavou áut už roky. Namiesto toho sa využívajú asistenčné služby. Ja mám v aute vždy aspoň jedno. Nezaberá veľa miesta a nikdy neviete, na čo sa hodí. Autá s automatickými prevodovkami sa neodporúča ťahať. Pár kilometrov pomalou rýchlosťou ich ale núdzovo odtiahnuť môžete. Ale zdôrazňujem, neodporúča sa to.
 

Každý vodič by mal vedieť, kde má auto miesto na zakotvenie lana. Niektoré sú pevné a viditeľné, iné sú schované pod krytkami, a niektoré musíte dokonca naskrutkovať do ukrytého závitu. Zvyčajne je jedno oko vpredu a jedno vzadu. Niektoré autá majú miest na ukotvenie viac. Nepripevňujte lano na ľubovoľné miesto tam, kde vám to pasuje, alebo kde si myslíte, že by to mohlo fungovať. Pri bežnom ťahaní po ceste upevnite lano tam, kde to bolo navrhnuté. Inak si v 99% prípadoch poškodíte auto (prinajmenšom vytrhnete nárazník...) Ľudia, ktorí ťahajú často (napr. asistenčné služby, offroad vodiči a i.) lano upevňujú aj na iné miesta, ktoré majú praxou overené, napr. o nápravy. Väčšinou však ide o vytiahnutie auta z blata, snehu, priekopy, z miesta mimo spevnenej cesty, čiže o vyprostenie...

Kľúčové je mať lano napnuté. Nie vždy sa to dá, lebo vzdialenosť sa mení. Keď je lano uvoľnené, nenapínajte ho prudkými pohybmi. 

Nie je lano ako lano

Existuje viac ťažných lán z rôznych materiálov, či už z umelých vlákien, alebo z ocele. Ťažšie autá sa ťahajú ťažnými tyčami. Bežné lano na ťahanie sa nesmie používať na vyprosťovanie auta! Nevydrží ten nápor a môže prasknúť. V lepšom prípade jeho kovová spona rozbije jedno zo skiel áut, v tom horšom prípade zasiahne okolostojaceho človeka. Tak isto aj spôsob prichytenia lán o karosériu je rôzny. Niektoré sa len prevlečú, iné majú karabíny a ďalšie treba zaviazať...


To, že lano by malo byť počas ťahania napnuté, som už spomenul vyššie. O to by sa mal starať vodič ťahaného auta neustálym pribrzďovaním. Keď sa lano po zemi šmýka, dochádza k jeho poškodeniu (zvyčajne rozstrapkaniu) a pri následnom šklbnutí môže prasknúť. Šklbanie lanu a ťažnému oku tiež neprospieva. Na starých autách môžu byť ťažne body oslabené a pri trhnutí ich môžete úplne oddeliť od karosérie.

Pri jazde z kopca môže celú "súpravu" pribrzďovať ťahané auto. Pozor, aby ťahané auto nielen pri jazde z kopca, neprešlo po lane. Pri ťahaní je dobré dať vedieť aj iným, že nejdete po ceste len jedno auto. Spravidla sa zapínajú výstražné smerovky na ťahanom aute, alebo sa na ťahané vozidlo pripevní trojuholník. Pri jazde sa snažte neobmedzovať ostatných vodičov, držte sa viac pri krajnici.

Galéria
Galéria
Galéria
Galéria

Galéria: 3 obrázkov
Ťahanie auta na diaľnici je dovolené len ak je to nevyhnutné na odstránenie. Ťahať sa smie len k najbližšiemu parkovisku, alebo výjazdu!

Čo o bežnom ťahaní vraví legislatíva? 

  • Pri vlečení motorového vozidla sa smie jazdiť rýchlosťou najviac 60 km/h.
  • Ťahať sa smie auto len vtedy, ak má účinné riadenie a brzdy; toto sa vzťahuje aj na vodiča ťahajúceho vozidla. Obaja vodiči si musia dohodnúť pravidlá dorozumievania sa. Väčšinou sa to robí blikaním svetiel.
  • Pri poruche osvetlenia musia byť na ťahanom aute za zníženej viditeľnosti rozsvietené svetlá na strane k stredu vozovky -  vpredu bielym neoslňujúcim svetlom a vzadu aspoň jedným červeným svetlom. Tieto svetlá musia byť dobre viditeľné a nesmú byť umiestnené ďalej ako 400 mm od bočného obrysu.
  • Ťahanie viacerých áut alebo ťahanie auta s prívesom je zakázané; smie sa však ťahať motorové vozidlo s návesom. Za autom s prívesom sa nesmie ťahať iné auto. Motorové vozidlo ťahané pomocou osobitného zariadenia, autobus a trolejbus sa smú ťahať len bez prepravovaných osôb; nákladný automobil sa smie ťahať len bez osôb prepravovaných v jeho ložnom priestore. Motocykel bez postranného vozíka sa nesmie ťahať ani použiť ako vlečné vozidlo.
  • Pri ťahaní auta musí byť dĺžka spojnice taká, aby vzdialenosť medzi vozidlami nebola väčšia ako 6 m. Ak sa použije lano, nesmie byť vzdialenosť medzi vozidlami menšia ako 2,5 m; ak sa použije tyč, nesmie byť menšia ako 1 m. Spojnica musí byť zreteľne označená, a to tyč striedavo priečnymi červenými a bielymi pruhmi so šírkou 7,5 cm a lano červenou zástavkou alebo štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 20 cm.

Pozrite si video, ako by sa auto nemalo ťahať a vyťahovať. Ide vo väčšine prípadov o vyprostenie, ale na chybách aktérov sa môžete pekne poučiť.