Už pár rokov platí, že ak vás v Maďarsku namerajú, pokuta vám príde aj domov na Slovensko. 

Čo ste možno o Maďarsku nevedeli? Pýšia sa tým, že patria medzi najstaršie štáty, alebo ak chcete, tak krajiny v Európe. Aktuálne majú zhruba 10 miliónov obyvateľov a registrovaných 3,8 milióna automobilov. Takmer 3,1 milióna je bežných osobákov. Ako je na tom cestná sieť? Celkovo uvádzajú 195 000 km ciest, z toho 1400 km tvoria diaľnice a rýchlostné cesty.  

Nápomocné frázy

  • Volajte políciu - Hívja a rendőrséget!
  • Rozprávate po anglicky? -  Beszél angolul?
  • Kde je najbližšia čerpacia stanica? - Hol van a legközelebbi benzinkút?
  • Stratil som sa - Eltévedtem.
  • Ďakujem! - Köszönöm!
Volajte políciu - Hívja a rendőrséget!
 
Rozprávate po anglicky? -  Beszél angolul?
 
Kde je najbližšia čerpacia stanica? - Hol van a legközelebbi benzinkút
 
Stratil som sa - Eltévedtem.
 
Ďakujem! - Köszönöm!

Základné informácie, ktoré by ste mali poznať

• V Maďarsku, rovnako ako u nás, platí nulová tolerancia na alkohol.


• Maďarský policajt má právo na mieste zadržať vodičský preukaz, ak je u vodiča vykonaná dychová skúška s pozitívnym výsledkom. Nad 0,5 mg/l to je klasifikované ako dopravný trestný čin a hrozí za to trest 11 trestných bodov, zákaz činnosti na 1 až 10 rokov, alebo odňatie slobody až na 1 rok. Do 0,5 mg/l ide o priestupok. Zvyčajne sa ukladá sankcia vo forme pokuty, a to do výšky 200 000 HUF (650 eur) a 6-8 trestných bodov.


• Nákladné vozidlá nad 7,5 tony nesmú predbiehať na dvojpruhovej diaľnici alebo rýchlostnej ceste od 6:00 do 22:00.


•  V Maďarsku funguje objektívna zodpovednosť.

• Od októbra 2014 maďarská polícia využíva možnosť, ktorú ponúka smernica CBE (2015 / 413EU) na získanie údajov vlastníka/držiteľa cudzinca. Ide o prípady, keď je dopravný priestupok zaznamenaný pomocou automatických aj stacionárnych kamier a polícia neprerieši vodiča na mieste. 

Foto: 1ZOOM.Me