V Rakúsku je údajne zakázané používanie navigácie, ktorá upozorňuje na stacionárne radary.

Náležitosti spojené s vedením motorového vozidla

Nevyhnutné je mať pri sebe:

 • identifikačný doklad (OP, cest. pas),
 • vodičský preukaz,
 • osvedčenie o evidencii vozila (technický preukaz),
 • platnú zelenú kartu vozidla.

Strata dokladov od vozidla

Stratu alebo krádež osvedčenia o evidencii, resp. preukazu o poistení motorového vozidla je nutné nahlásiť na polícii. Ideálne na najbližšom oddelení. Následne vám vydajú potvrdenie o strate, ktoré platí len 1 týždeň.  

Splnomocnenie nie je nutnosť, ale odporúčanie

Ak vodič vedie motorové vozidlo, ktorého nie je majiteľom (alebo držiteľom), neukladá zákon vyslovene povinnosť mať písomný súhlas majiteľa na používanie. V prípade pochybností môže polícia vyžadovať dôkaz o oprávnení používať auto. Ideálne v nemeckom alebo aspoň v anglickom jazyku. 

Na čo sa zameriava polícia pri kontrole? 

Rakúska polícia sa väčšinou pri cestných kontrolách zameriava na:

 • rýchlosť,
 • technický stav vozidla,
 • alkohol,
 • pri oficiálne nahlásenom pobyte majiteľa vozidla v Rakúsku sa v zásade vyžaduje preevidencia vozidla na rakúske značky!!!

Ak je vozidlo technicky nespôsobilé, môže polícia zakázať šoférovi ďalšiu jazdu, resp. vozidlo zadržať! Najčastejšie v takýchto prípadoch rakúska polícia požaduje odstránenie technických nedostatkov na mieste. Buď si tak spravíte vy, alebo to spraví za vás najbližší autoservis. Lepšie, ako keď vám auto zabavia.

Ďalšie rozdielne dopravné predpisy

 • V Rakúsku križovatka neruší obmedzenia platiace pred križovatkou! Všetky (napríklad zníženie rýchlosti, zákaz predbiehania... ) platia aj za križovatkou.
 • V Rakúsku nie je na vlakovom prejazde určená maximálna rýchlosť. Platia teda rýchlosti ako na cestách mimo priechodu.
 • Vlakové priecestie je v zmysle tamojších predpisov križovatka. Vodič je preto povinný znížiť rýchlosť a presvedčiť sa, či neprichádza vlak. O koľko znížiť rýchlosť presne určené nie je.  Rýchlosť vozidla musí byť taká, aby vodič v prípade prichádzajúceho vlaku bol schopný vozidlo včas zastaviť. A je jedno, či na priecestí je signalizácia, alebo nie je. Predbiehať nesmiete 80 m pred a 80 m za priecestím.
 • 17-ročný vodič so slovenským vodičákom nemôže v Rakúsku viesť osobné motorové vozidlo a ani motocykle do 125cm3. Uznávajú iba nemecký, anglický a dánsky vodičský preukaz.
 • S rýchlosťou v obci to je trochu inak. Ak vchádzate do obce a je pred ňou značka upravujúca MPR, môžete touto rýchlosťou pokračovať aj v obci! A to až dovtedy, kým nebude značkou zrušená. Inak platí 50 km/h.

Informácie od rakúskych vodičov

 • rušičky policajných radarov sú zakázané;
 • niektoré typy detektorov policajných radarov sú údajne povolené, ale radšej by som nimi nedráždil;
 • palubnú kameru môžete používať. Záznamy z nej radšej na internet nevešajte. Jedine, že zakryjete tváre a evidenčné čísla...
 • svetlá výška auta nesmie byť menej ako 8 cm.