Najčastejšie zasahuje posádka v Považskej Bystrici

Najdôležitejšou funkciou je pomoc pri vytvorení bezpečného zákrytu vozidla v problémoch. Hliadky Diaľničnej patroly boli k prekážajúcemu vozidlu zavolané 6250-krát. V drvivej väčšine prípadov išlo o vozidlo s poruchou, napríklad defekt, porucha motora a podobne. Pri vyšších teplotách počet porúch stúpa. Najviac incidentov (829) riešila posádka zo strediska správy a údržby diaľnic v Považskej Bystrici. Diaľničná patrola pomohla vytvorením bezpečného zákrytu vozidla za prvý polrok 5516 motoristom. Väčšina áut čelila technickej poruche. Aj v tomto prípade stojí na čele rebríčka naše stredisko v Považskej Bystrici, posádka z tohto strediska vytvorila zákryt takmer 1000-krát.

Posádky Diaľničnej patroly celkovo 2762-krát označovali alebo odstraňovali z cesty nejaký prekážajúci predmet. Často pritom ide o bizarné predmety, odstraňovali už napríklad aj gauč spred tunela Ovčiarsko alebo rôzne kusy nábytku či náradia. V 904 prípadoch pomohli posádky patroly poskytnutím informácií a viac než 500-krát pomohli inak, napríklad naštartovaním vozidla. Patrola formou zákrytu asistovala aj pri odťahovaní vozidla, a to celkovo 2309-krát. Ďalej 1259-krát poskytli kolegovia z patroly pomocnú ruku pri oprave defektu.

Hliadky Diaľničnej patroly boli privolané za posledný polrok k 870 nehodám. V neposlednom rade pomáhali 43-krát pri požiari vozidla a takmer 50-krát usmerňovali chodca alebo cyklistu, ktorí sa ocitli na diaľnici. Upozorňujeme, že na diaľnicu a rýchlostnú cestu majú vstup povolený len motorové vozidlá. Posádky celkovo 373-krát asistovali polícii.

Okrem pomoci motoristom Diaľničná patrola vykonáva aj iné prevádzkové činnosti. Za prvý polrok sa spomedzi týchto aktivít najčastejšie venovala kontrole zariadení odpočívadiel či kontrole zjazdnosti vozovky diaľnice alebo rýchlostnej cesty. Patroláci pomáhali aj pri udržiavaní poriadku na odpočívadlách či zbere drobných nečistôt z vozovky.

Diaľničná patrola je k dispozícii nonstop a bezplatne

Diaľničná patrola je bezplatná služba Národnej diaľničnej spoločnosti - funguje od roku 2015. Hlavný cieľ je zvýšenie bezpečnosti na diaľniciach. Ak sa ocitnete v núdzi, Diaľničnú patrolu si môžete privolať jednoducho – buď cez mobilnú aplikáciu Pomoc na diaľnici alebo telefonicky na bezplatnom telefónnom čísle 0800 100 007. Hliadky Diaľničnej patroly sa nachádzajú na všetkých strediskách správy a údržby NDS, ktorých je dohromady 15 (Malacky, Bratislava, Trnava, Trenčín, Martin, Liptovský Mikuláš, Mengusovce, Beharovce, Prešov, Galanta, Nová Baňa, Zvolen, Košice, Považská Bystrica a Čadca). Jedna posádka Diaľničnej patroly pozostáva z dvoch ľudí. Patroláci sa striedajú v 12-hodinových zmenách, služba Diaľničnej patroly je preto k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

zdroj: NDS