Priamo z úst polície:

"Vieme merať v rozsahu od 15 do 1 000 metrov, pričom nie je potrebné ani prestaviť clonu. LIDAR zameria všetko, dokonca aj cyklistu či motorkára. Za sekundu urobí dve kvalitné fotky auta. Vidieť je na nej všetko. Vieme si to priblížiť a rozlíšiť, či vodič netelefonuje, má pás... Prístroj ukazuje povolenú rýchlosť stanoviska, rýchlosť meraného vozidla, vzdialenosť a miesto merania, výrobné číslo merača, dátum, čas, meno operátora. LIDAR je možné dať na statív, ale aj merať z ruky. Je schopný merať pri teplotách od -10 do +50 stupňov Celzia. Váži 2,5 kilogramu, počítač je prepojený s digitálnou kamerou a výsledky sa dajú za pár sekúnd stiahnuť do počítača cez USB výstup. Merať je možné z hocijakého miesta, len nesmie nič zavadzať optike a laseru."

Výhodou LIDARu je, že merač nemusí byť zabudovaný v aute. Meria rýchlosť až do 250 km/h. Na rozdiel od doteraz používaných radarov, ktoré merali na vzdialenosť 60 metrov, má nový radar oveľa väčší dosah. Navyše sa čas merania skráti z 2 s na 1 s, počas ktorej dostane policajt informáciu o nameranej rýchlosti, ale i fotografiu auta s farebným rozlíšením.

POKUTY ZA VYŠŠIU RÝCHLOSŤ

o 20 km/h -  60 € (1 807 Sk)

o 30 km/h - 100 € (3 012 Sk)

o 40 km/h - 150 € (4 518 Sk)

o 50 km/h - 300 € (9 037 Sk)

o viac ako 60 km/h - 650 € až 800 € (19 581 Sk až 24 100 Sk)


ČO VŠETKO UKAZUJE VÝSTUP?

1.        Dátum
2.        Čas
3.        Povolenú rýchlosť
4.        Rýchlosť automobilu
5.        Vzdialenosť od zariadenia
6.        Fotografiu auta

Staré radary sú schopné merať rýchlosť od 10 do 250 km/h na vzdialenosť najviac 60 m. Radary fungujú na princípe mikrovĺn, pričom frekvencia vysielacej časti meracieho radaru sa pohybuje v pásme 34 GHz. Túto frekvenciu vysiela a následne prijíma parabolická anténa. Spravidla býva umiestnená v kryte na prednej maske policajného vozidla, ktorý dobre pozná väčšina vodičov. Práve obmedzený dosah je hlavnou nevýhodou tohto typu radarov, keďže na vzdialenosť 60 metrov vodič meraného vozidla vidí radar a môže spomaliť.

Tento problém meradlá rýchlosti áut LIDAR eliminujú, využívajú laserový lúč. Pracujú na princípe merania zdialenosti z pevného stanovišťa v presne určených časových intervaloch. Z nameranej vzdialenosti a času vstavaný mikropočítač vypočíta rýchlosť vozidla. Jedno meranie vrátane záznamu netrvá dlhšie ako 0,4 až 2 sekundy. „Dokáže spoľahlivo merať na vzdialenosť 1 500 až 1 800 metrov. LIDAR pracuje s laserovým žiarením, ktorého výkon nie je pre ľudské oko nebezpečný. Jeho hlavnou výhodou oproti predchádzajúcim radarom je schopnosť merať na väčšie vzdialenosti, čo polícii umožní „skryté" meranie rýchlosti vozidiel, resp. pri takmer nulovej možnosti, že ho odhalia vodiči. Súčasťou laserového meradla rýchlosti LIDAR je aj videokamera, ktorá sníma viditeľnú situáciu a súčasne zaznamenáva vzdialenosť meraného vozidla a vypočítanú rýchlosť. Okrem týchto údajov sú na zázname aj ostatné informácie slúžiace ako dôkazový materiál - miesto a čas merania, popis meradla a ďalšie sprievodné dáta."

Sankcie sú namodelované presne v sadzobníku pokút. Do päť kilometrov prekročenia rýchlosti je len pohovor, do desať kilometrov je desať eur, čo je smiešna suma, ale nad 50 je to už 650 eur. Ten menej solventný má aj slabšie auto a určite nejazdí takou rýchlosťou ako ten bohatý, čo má veľké silné vozidlo. Už aj u bohatého človeka je zaplatiť 650 eur nemálo. Hovorili sme, že lacnejšie pre takýchto vodičov budú letenky do Košíc ako takáto jazda. Dnes už ich prichytíme aj na takých miestach, kde to vôbec neočakávajú. Chlapci z obvodov si rozložia "trojnožku“ na zastávke a zabávajú sa meraním v obci. A ešte stále sme nesiahli po najdrastickejších opatreniach, a to je zákaz činnosti. Pri tých vysokých rýchlostiach nemusíme dávať len pokuty, no môžeme zadržať vodičský preukaz a zakázať činnosť.


Prvé reakcie boli: "Preboha, 200 eur? To nemyslíte vážne!“ Lebo predtým to bolo len dvetisíc korún. Poznám ľudí, ktorí sú bohatí a pri druhej pokute 650 eur za prekročenú rýchlosť o 50 km/h si to už aj oni rozmysleli. Nezaplatí, uložíme sankciu o zadržaní vodičského preukazu, zaplatí, dostane ho späť. A má to úžasný efekt. Nikto sa nemôže vyhýbať plateniu. Čudovali by ste sa, ako to platí aj na vagabundov so zlatými reťazami, ktorí tvrdia, že nič nemajú. Ako rýchlo nájdu peniaze, keď im vezmeme vodičský preukaz.Predtým merali rýchlosť len dopravní policajti, bol problém s počtom radarov. Starostovia obcí mi často volali, že majú problémy, že sa im preháňajú vodiči po uliciach a policajné hliadky tam nechodia merať rýchlosť. Nakúpili sme radary, rozdali v dedinách a dnes sa meria rýchlosť aj tam, kde by to vo sne nikomu nenapadlo. Ľudí za volantom to tlačí k disciplíne.Policajtom často hovorievam, že ak počujú, že v rádiu ohlásia ich stanovište, aby sa zbalili z miesta. Radar je za desať minút zložený, zbalia sa a postúpia o ďalšie dva kilometre ďalej. Minimálne hodinu budú v rádiu hlásiť ešte pôvodné miesto, čím je účel splnený a na novom mieste minimálne polhodinu hliadku nikto hlásiť nebude. Robili sme aj také fóriky s dvomi radarmi za sebou, no pre vodičov je to účinné. Závisí od policajtov, či vedia šikovne meniť stanoviská. Účelom nie je vyberať pokuty, ale zabezpečiť bezpečnú premávku. K tomu, čo ste povedali, aby to tak mohlo fungovať, nám chýba jedna vec, a tou je objektívna zodpovednosť vodiča. Lebo ak dnes nameriame niekomu neprimeranú rýchlosť, predvoláme ho o dva - tri mesiace, na fotke mu nie je vidieť tvár, a on poprie, že v tom aute sedel, bude tvrdiť, že to bol jeho syn, otec a v tom prípade sa budeme naťahovať s jeho advokátom. Ak by sa však zaviedla objektívna zodpovednosť vodiča za vozidlo, tak potom bude platiť, že stačí fotiť. Dnes už máme program, ktorý nafotí vozidlo, vylustruje ho a dokonca mu pošle aj pozvánku.Slovo "Laser" znamená "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" do slovenčiny by sa to dalo preložiť ako "zosilňovanie svetla pomocou stimulovanej emisie žiarenia" Princíp laserového merania spočíva v meraní času odrazu laserových impulzov od cieľa a následný výpočet rýchlosti meraného objektu (vozidla).


Čo môže ovplyvňovať úspešnosť merania laserovým meračom?

Existuje 5 hlavných faktorov:

1. Väčšina štátov vyžaduje použitie prednej ŠPZ. Tieto ŠPZ sú namontované kolmo na povrch vozovky, čím pôsobia ako silný reflektor svetelnej energie. Navyše ŠPZ v súčasnosti sú retro-reflexné, ktoré v skutočnosti zväčšujú a zosilňujú množstvo odrazeného svetla. Zistilo sa, že aj na čierne autá, ktoré majú skryté svetlomety, keď majú prednú ŠPZ, efektivita zmeranie rýchlosti zvyšuje až štyrikrát!2. Hmlovky a svetlá sú tiež silné reflektory sú však spravidla od seba vzdialené od seba a od LIDAR svetlo iba časť odrazov od nich.3.  Vozidlá, ktoré majú na čelnej ploche širšie chrómované časti sú jednoduchšie ciele pre laser ako vozidlá, ktoré nemajú žiadné alebo sú tenké chrómované časti s veľkými medzerami medzi nimi4. Čelný tvar vozidla, hrá veľkú rolu pri uskutočňovaní merania laserom. veľa športových áut majú strmé predné kapoty, ktoré majú malý povrch, ktorý je kolmo na cestu. Preto, vozidlá, ktoré sú aerodynamické sa dajú ťažšie zacieliť laserom, pretože tieto typy vozidiel na menšej ploche odrážajú laserové svetlo.5. Farba a typ farieb prispieva k charakteru vozidla odrážať alebo pohlcovať laserové lúče. Vozidlá tmavšej farby skôr pohlcujú ako napríklad vozidlá svetlých farieb nehovoriac o vozidlách ktoré majú metalízu tie najviac odrážajú laserové lúče preto sa dajú najľahšie zamerať. Bohužiaľ aj keby sa na základe horeuvedených faktorov vyrobilo ideálne vozidlo napriek tomu by sa dalo zmerať najnovšími laserovými meračmi ktoré v súčasnosti používajú policajti . Na zneviditeľnenie vozidla /znemožnenie vyhodnotenia merania / sa používajú laserové asistenty „rušičky“ ktoré pri správnej montáži a používaní vedia z hocijakého vozidla spraviť auto neviditeľné pre laserový merač.Policajný radar
Sankcia za antiradar sa môže podľa zákona pohybovať od 60 do 300 eur a zákaz činnosti do dvoch rokov.