Na elektrické auto vám prispejú

Rozvoj elektromobility je v Európe vyvolaný legislatívou a iniciatívami EÚ. Nariadenia Európskeho parlamentu stanovujú postupy, ako znížiť emisie áut kategórie M1 a N1 do roku 2020. Na ich základe si mali samostatné štáty vytvoriť nástroje a podporné opatrenia. Aj Slovensko schválilo strategické materiály. O čom hovoria?

Načrtli dva scenáre vývoja. Štandardný počíta s rezervovaným vnímaním elektromobility verejnosťou a konzervatívnym podnikateľským prostredím. Jeho cieľom je spolu 10-tisíc elektromobilov a plug-in hybridov do r. 2020. Optimistickejší technologický scenár predpokladá väčšiu angažovanosť právnických osôb a pozitívnejšie vnímanie verejnosti. Cieľ? 25-tisíc elektromobilov a plug-in hybridov. Koncom roka 2017 by na Slovensku malo byť spolu zaregistrovaných 1300 „zelených“ áut podľa štandardného scenára a 3120 podľa optimistického technologického.

Podporia aj plug-in hybridy, nielen čistokrvné elektromobily.

Podpora 3- až 5-tisíc eur

Projekt ZAP SR dotuje kúpu batériových elektrických áut (BEV) sumou 5 000 eur a plug-in hybridov (PHEV) sumou 3 000 eur. Predpokladajú 2/3 zastúpenie BEV a 1/3 PHEV. Teoreticky tak podporia kúpu až 1 152 áut. ZAP SR už má skúsenosti s podporou kúpy nových vozidiel. V roku 2009 manažovali „šrotovné“. Juraj Sinay, prezident ZAP, hovorí: „Schválením Projektu podpory kúpy vozidiel vznikli nediskriminačné a zároveň motivačné podmienky pre každého vlastníka vozidla.“

Projekt pokračuje v r. 2018

Priemerný mesačný počet registrácii je 36, v posledných 6 mesiacoch má stúpajúcu tendenciu, a to priemerne 40 vozidiel. Koľko áut dotovali? Počet rezervovaných podpôr je 445, pomer medzi BEV/PHEV je 275/170. Najviac dotácie využívajú právnické osoby, a to až 81,5 %. Nasledujú fyzické osoby, SZČO a obce.

AK zvažujete kúpu elektrického auta, ZAP vám finančne prispeje. Stačí ich kontaktovať pre bližšie info. Výhľad čerpania prostriedkov je pre rok 2018 pozitívny. Pri predpoklade registrácie 40-50 áut mesačne tak naplní pôvodný cieľ projektu, a to dotovaných aspoň 1000 vozidiel BEV a PHEV. Projekt podpory na základe dohody pokračuje v nezmenenej forme aj v roku 2018!

ZdrR