O 120 tisíc známok viac ako vlani

Kým počas prvých dvoch mesiacov roku 2021 predala NDS 747 487 ks eDZ, za prvé dva mesiace tohto roka je to 868 709 ks eDZ, teda približne o 120-tisíc ks eDZ viac. Nárast predaja vidno aj podľa krajiny registrácie. Pri všetkých sledovaných krajinách (napr. Česko, Poľsko, Maďarsko, Ukrajina). Väčší dopyt po diaľničných známkach počas prvých dvoch mesiacov možno pripísať zvýšenému tranzitu zahraničných motoristov cez našu krajinu a do našej krajiny na ceste za lyžovačkou či zimnou dovolenkou po čiastočnom uvoľnení protipandemických opatrení.

74% všetkých známok bolo uhradených bezhotovostne. Elektronicky cez web www.eznamka.sk a aplikáciu eznamka predali 58 % eDZ z celkového objemu predaja.

Januáru panovala celoročná diaľničná známka

V januári sa najviac predávala ročná eDZ - 309 992 kusov. Za ňou nasledovala 10-dňová eDZ (129 663 ks), 365-dňová (49 060 ks), a 30-dňová eDZ (24 376 ks). Oproti minulému roku stúpol počet zakúpených 365 dňových eDZ o viac ako 10-tisíc kusov. Na januárových tržbách mala najväčší podiel ročná eDZ (12 916 943 €).

Február patril 365-dňovej známke

Vo februári sa najviac predávala 365-dňová eDZ - 149 215 kusov. Za ňou nasledovala 10-dňová eDZ (147 589 ks), ročná eDZ (32 534 ks) a 30-dňová eDZ (26 280 ks). Oproti januáru stúpol počet zakúpených 365-dňových eDZ skoro o 100-tisíc kusov. Na februárových tržbách mala najväčší podiel 365-dňová eDZ (6 217 766,79 €).

zdroj: Národná Diaľničná Spoločnosť