Skratka ALS (Anti-Lag-System) znamená systém, ktorý eliminuje turbo efekt ( turbo dieru). Zmenou predstihu zážihu sa posunie fáza spaľovania na približne 35 - 45 stupňov za hornú úvrať expanzného zdvihu piesta. To má za následok únik neúplne spálenej zmesi do výfukového potrubia. Zmes je nositeľom tepelnej, kinetickej a tlakovej energie, ktorá sa vo forme pulzácií dostáva na lopatky turbíny a tým zvyšuje jej otáčky aj v prípade, že jazdec zložil nohu z akcelerátora. Systém ALS musí byť vybavený ďalším okruhom pre prívod čertsvého vzduchu potrebného na dodatočné spálenie ešte nezhoreného paliva vo výfukovom trakte. Preto vzniká pri turbových benzíňakoch toľko rachotu a plameňových efektov unikajúcich z výfuku. Najväčším negatívom je nadmerné zaťaženie nielen turbínovej časti turba, ale aj ložisiek a hriadeľa, ktoré niesú dimenzované na prenos takto veľkých síl.