Matúško, aký je tvoj cieľ?
Získať celkové prvenstvo v Open Cupe 2011.


Matúš, kedy si sa začal venovať tejto záľube?

Jazdiť motokáry som začal ako šesť ročný. Chodil som s otcom na preteky a zlákala ma atmosféra i samotný šport. Motokáry sú super.


Máš svoj vzor v motoršporte?
Jasné, Fernando Alonso.


Čo Ťa inšpirovalo k účasti na Carpoint Junior Cupe?

Ponuka na účasť prišla na Open Cupe. Rozhodli sme sa tak, pretože je to ďalšia možnosť zajazdiť si a rovnako sa mi páči myšlienka podpory motoršportu mladých, odpovedal otec.


Ako by ste hodnotili kvalitu a úroveň motoršportu na Slovensku?

Chýba tu inciatíva podporovať tento šport, slabé finančné i organizačné zázemie. Najmä čo sa týka podpory mladých a ich snahu zapojiť sa do tohto športu. Rodičia dávajú do tohto športu nemalé finančné prostriedky ale aj tak to nestačí pokryť všetky náklady, preto vítame podporu Carpoint Junior Cupu.


V čom by si sa chcel Matúš rozvíjať Ty?

Ja by som chcel jazdiť čo najviac na motokárach. Baví ma to.


Matúško, ďakujeme Ti aj otcovi za rozhovor. Želáme veľa šťastia v tejto sezóne, aby si si počas nej čo najlepšie a najviac zajazdil.

zdroj: www.racingshop.sk