Cenník :

• jedno auto s jedným jazdcom na celý deň - 8h jazdenia: 150 € [4200 CZK]

• druhé auto s tým istým štartovným číslom a ďalším jazdcom: 30 € [850 CZK]
• ďalší jazdec k registrovanému autu (administratívny poplatok, školenie): 10 € [280 CZK]    

• prenájom boxu na celý deň (elektrina, voda, vzduch): 90 € [2520 CZK]

Doplatok za ďalšieho jazdca alebo druhé auto môže byť uhradený v hotovosti na akcii. Pre týchto jazdcov platia rovnaké pravidlá a podmienky ako pre registrovaného jazdca s autom. Počet jazdcov pre jedno auto nie je obmedzený.

Upozornenie: 
Po online registrácií je nutné zaplatiť štartovné najneskôr do 4. kalendárnych dní, inak bude Vaša registrácia zrušená.


Registrácia končí 10.3.2014

Program / Schedule:

07:30 - 08:30    Registrácia / registration
08:30 - 08:50    Rozprava / advice
09:00 - 13:00    Free trainings all groups
13:00 - 14:00    Obed, rozprava / lunch break, advice (reštaurácia zatvorená / restaurant closed)
14:00 - 14:30    Free training, warm up
14:30 - 14:50    Race 1
14:50 - 15:10    Race 2
15:10 - 15:30    Race 3
15:30 - 18:00    Free trainings all groups