Chalapi v depe zodpovední za bezpečnosť a správne usadenie pasažiera sa natoľko venovali správnemu umiestneniu GoPro kamery a vyváženiu bielej pre digitálny záznam, že úplne zabudli poriadne skontrolovať svojho klienta. Ten bol možno aj spokojný, že ho 4 bodový pás nereže do hrude a že sedí relatívne komfortne. Ale tešil sa len po prvú zákrutu a brzdenie. Ako to bolo ďalej? Oh, apropó. Spomínaným pasažierom je žena.