Slovenský Okruhový Pohár má vcelku jednoduchý koncept

Slovenský Okruhový Pohár má vcelku jednoduchý koncept

Víziou organizátorov je ponúknuť priestor mladým ľuďom, ktorí chcú rozvinúť talent na bezpečných okruhoch za nízke štartovné náklady. Pre skúsených jazdcov môžu tieto preteky slúžiť na testovanie techniky mimo svojich seriálov či súťaží.Slovenský Okruhový Pohar má pevný kalendár pretekov, technické a športové predpisy a zaujímavý tím spolupracovníkov. Technické predpisy kladú dôraz na bezpečnostnú výbavu vozidiel a jazdcov, úpravy vozidiel sú prakticky bez limitov. Kategorizácia áut pochádza z vytrvalostných pretekov, kde je tento systém už roky úspešný.Kedže sami organizátori aktívne pretekajú, vedia, že každý voľný víkend je cenný s ohľadom na rodinu. Preto sa rozhodli usporiadať preteky vždy v piatok (výnimkou je Maďarský Euroring). Myšlienkou je prísť na okruh, odjazdiť preteky, večer byť doma s rodinou a začať plnohodnotný voľný víkend.Samotné preteky budú začínať kvalifikáciou a dvomi pretekmi po 20 minút. Každé preteky sú hodnotené zvlášť a budú započítavané do celoročnej kvalifikácie. Na konci roka vyhlásia víťazov na záverečnom výhlasení.Slovenský Okruhový Pohár KALENDÁR 2013:

22. marca Slovakia Ringu (plná dĺžka 5922m),
03. mája Brno (5403m),
06. septembra Euroring (2300m)
18. októbra SlovakiaRing (5922m).


Všetky podrobnosti postupne zapracovávajú na stránke www.okruhy.sk. Do diskusie sa môžete zapojiť na facebooku (www.facebook.com/SlovenskyOkruhovyPohar)


V najbližších dňoch chcú organizátori pripraviť posedenie pre priaznicov a potenciálnych jazdcov, kde by sme zodpovedali na podrobnejšie otázky týkajúce sa seriálu. Sledujte nás!