Znamená to, že pre hodnotenie slovenského šampionátu budú mať posádky možnosť získať body v priebehu samostatných desiatich súťažných dní

Ďalšie tri podujatia budú zaradené aj do šampionátov susedných štátov a budú koncipované ako dvojetapové. Na týchto súťažiach sa do hodnotenia Majstrovstiev Slovenska budú započítavať výsledky oboch súťažných dní samostatne. Sezóna rally začne budúci rok podobne v uplynulých rokoch v maďarskom Egri, kde budú posádky súťažiť o body do Majstrovstiev Slovenska a Majstrovstiev Maďarska. Druhým zahraničným podujatím bude v auguste poľský Rajd Rzeszowski. Výsledky tejto súťaže sa budú započítavať do FIA CEZ Trophy 2011 a zároveň do poľského a slovenského šampionátu. Podobné zaradenie bude mať aj tretie z dvojdňových podujatí – domáca Rally Košice. Navyše jej súčasťou bude aj Slovenský Rally Pohár.


Znamená to, že pre hodnotenie slovenského šampionátu budú mať posádky možnosť získať body v priebehu samostatných desiatich súťažných dní. Slovenský Rally Pohár bude rovnako ako vlani súčasťou tých podujatí šampionátu, ktoré sa budú konať na území Slovenska.

Kalendár MSR v rally 2011:
01. - 03.04    Štart Autó Rally Eger (MM, MSR) organizátor Laroco
29. - 30.04    Rally Prešov (MSR) organizátor SRS s.r.o. Prešov
20. - 21.05    Rally Tríbeč (MSR) organizátor M.R.T. Slovakia s.r.o.
08. - 09.07    Rally Lubeník (MSR) organizátor Obecný úrad Lubeník
05. - 07.08    Rajd Rzeszowski (CEZ, MP, MSR) organizátor AMK Rzeszow
16. - 17.09    Rally Bratislava (MSR) organizátor Racing team Bratislava
14. - 16.10    Rally Košice (CEZ, MSR, MP) organizátor Auto Klub Košice


Kalendár SRP v rally 2011:
29. - 30.04    Rally Prešov       
20. - 21.05    Rally Tríbeč        
08. - 09.07    Rally Lubeník       
16. - 17.09    Rally Bratislava       
14. - 16.10    Rally Košice

zdroj: Gabriela Szczeczinová (Rally komisia SAMŠ) a Miro Majláth